POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Koronawirus w Polsce – wsparcie i profilaktyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :

 • Wprowadzono stan epidemii.
  • Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Stan epidemii daje nowe prerogatywy i nakłada na nas nowe obowiązki.
  • Wprowadzono podwyższone kary z 5 do 30 tys. złotych, oraz mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa w miejscu
 • Podjęto decyzję o dalszym wstrzymaniu zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do Świąt Wielkiej Nocy.
  • Większość szkół przeszła na zdalny tryb nauczania.
  • Wypłata zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci poniżej 8 roku życia zostanie wydłużona o kolejne 14 dni.
 • Apelujemy o międzypokoleniową solidarność:
  • zadbajmy o osoby starsze i niepełnosprawne, tak aby nie pozostawały same.

POZOSTAŁE

Głównym celem działań rządu jest zapobieganie. Dotąd podjęto następujące decyzje:

od niedzieli 15 marca tymczasowo przywracamy kontrolę graniczną na okres 10 dni,

Polacy wracający do kraju muszą odbyć 14-dniową kwarantannę domową,

pozostają otwarte banki i placówki usługowe,

ograniczono działalność galerii handlowych, ale w galeriach sklepy spożywcze, drogerie, apteki i pralnie pozostają otwarte,

wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób,

restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz.

Polscy obywatele przebywający obecnie mogą wrócić do kraju drogą lądową. Dodatkowo we współpracy z PLL LOT przeprowadzimy specjalną operację „LOT do Domu” z wybranych miejsc na świecie. Spodziewamy się w najbliższych dniach wzrostu liczby zachorowań. Bez tych decyzji epidemia mogłaby się wymknąć spod kontroli. Nie możemy na to pozwolić.

KORONAWIRUS – PODSTAWOWE INFORMACJE

Czym jest koronawirus?

 • Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.
 • Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
 • Wirus przenosi się drogą kropelkową.
 • Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,
  z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Częste mycie rąk używając mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa. Zachowanie co najmniej metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Ważne decyzje:

 • Zorganizowana została sieć szpitali jednoimiennych, zakaźnych. W każdym województwie przynajmniej 1. Szpitale mają możliwość hospitalizacji pod kątem koronawirusa i innych schorzeń:
  • kolejne szpitale są włączane do sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych, aby wszyscy pacjenci, którzy będą wymagali hospitalizacji, mieli gdzie się leczyć.
  • na bieżąco jest dostarczany sprzęt ochrony osobistej do każdego z tych szpitali.
 • W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Polaków, podjęto decyzję
  o odwołaniu wszystkich imprez masowych:
  • do organizatorów imprez wojewodowie będą przekazywać dokładne informacje.
 • Zwrócono się do pracodawców z apelem o to, by maksymalnie wdrożyć pracę zdalną.
 • Od 12 marca do Świąt Wielkiej Nocy żłobki, przedszkola, szkoły i placówki szkolno-oświatowe – zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  • Nauczyciele są zachęcani, żeby skorzystali z nauczania zdalnego.
  • Uczniowie na czas bez zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie powinni wykorzystać na powtórzenie materiału, czy przygotowanie się do egzaminów.
 • Na stronie e-podreczniki.pl znajdują się duże ilości materiałów do wykorzystania.
  W najbliższych kilku dniach będzie proponowany rozkład zajęć, w którym pokazane zostanie nauczycielom, z jakich materiałów mogą korzystać.
 • Od 12 marca zostały zawieszone zajęcia na uczelniach.
 • Zdecydowano o zawieszeniuod 12 marca działalności instytucji kultury:teatrów, filharmonii, muzeów, kin, oper, bibliotek, a także szkół i uczelni artystycznych. DZIAŁANIA W POLSCE
 • Koronawirus rozprzestrzenia się szybko, jego natura jest nieznana. Szczepionki na razie nie ma.

Kontrole granic

 • Od niedzieli 15 marca zamknięte są na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele, znajdujący się poza granicami, mogą wrócić do kraju.
 • Z myślą o bezpieczeństwie Polaków zapadła decyzja o przywróceniu tymczasowej kontroli na granicach:
 • polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną zbadani i skierowani na 14-dniową, domową kwarantannę. Osoby te będą miały zapewnioną opiekę przez służby sanitarne.
 • utrzymamy czartery, którymi Polacy będą mogli wrócić do Ojczyzny. Zobowiązaliśmy Polskie Linie Lotnicze do pełnej gotowości i współpracy ze służbami.
 • Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.
 • Kontrole będą prowadzone w portach morskich i na lotniskach.
 • Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.
 • Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:
  • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,
  • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie,
  • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.
 • W obecnej sytuacji nie możemy pozwolić na pozostawienie otwartych granic dla cudzoziemców. Jesteśmy świadomi, że wirus przyszedł do nas z zagranicy.
 • Zakaz nie obowiązuje:
  • małżonków obywateli polskich,
  • dzieci obywateli polskich,
  • osób posiadających Kartę Polaka,
  • osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • dyplomatów,
  • cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
 • Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 • Wstrzymane zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i międzynarodowe połączenia kolejowe:
 • Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy, kolejowy i samochodowy pozostaje bez zmian.
 • Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dot. wjeżdżania do kraju.
 • Z zamknięcia granic wykluczone został m.in. osoby, które pracują zagranicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dot. to zarówno Polaków pracujących zagranicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie.
 • Podejmujemy podobne działania jak państwa naszego regionu: Słowacja, Czechy, ale także USA czy Izrael.
 • Dla wszystkich obywateli polskich, MSZ uruchomiło infolinię ws. przekraczania granic, pod numerem: +48 22 523 8880.
 • Placówki dyplomatyczne pracują w trybie nadzwyczajnym. Urzędy konsularne są dostępne dla naszych obywateli przebywających za granicą całodobowo.
TRANSPORT I RUCH LOTNICZY
 • Wprowadzone ograniczenia, tworzą bardzo trudne sytuacje, szczególnie dla osób, które są poza granicami.
 • Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, tworzymy 3 możliwości powrotu do drogą lotniczą.
 • Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych
 • Mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z Polakami, które miały wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie naszego kraju będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy, czyli:
  • małżonkowie obywateli polskich,
  • dzieci obywateli polskich,
  • osoby posiadające Kartę Polaka,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
 • Loty czarterowe, które wcześniej zostały już zarezerwowane, odbędą się bez przeszkód.

Specjalne czartery LOT-u – Operacja „LOT do Domu”

 • Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby zabrać naszych obywateli do domu.
 • Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z Polską będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u.
 • Zaplanowane dodatkowe loty odbędą się m.in.:
  • z Wielkiej Brytanii,
  • z Irlandii,
  • z Cypru,
  • z Malty,
  • ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Loty według zapotrzebowania

 • Osoby znajdujące się w miejscach, do których LOT nie organizuje specjalnych przelotów, będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu.
 • Analizowana będzie na bieżąco liczbę potrzebujących z danego kraju, a także możliwości zorganizowania lotu.
 • Zapotrzebowanie będzie można zgłosić za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy zakupowej LOT-u “Lot do domu”.

Zryczałtowane ceny

 • Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez PLL LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną, jednakową stawkę. Jej wysokość zależy od kierunku, z którego realizowany będzie przelot. Pozostałe środki dopłaci polski rząd.
 • Podróżowanie po kraju dla osób nie objętych kwarantanna, które są zdrowe, odbywa się bez przeszkód: ruch kolejowy, lotniczy, samochodowy pozostaje bez zmian.

Transport pasażerów do miejsca zamieszkania

 • Najwięksi narodowi przewoźnicy: kolejowy- PKP Intercity oraz autokarowy- Polonus, włączają się w akcję LOT Do Domu. Ma to umożliwić pasażerom, którzy wylądują na warszawskim lotnisku Chopina bezpieczne dojechanie do wybranych miast w całej Polsce.  

PKP

 • PKP Intercity uruchamia 4 pociągi specjalne z lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi organizowanymi przez PLL LOT.
 • Pociągi odjadą w 4 kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu. Składy będą zatrzymywać się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwi podróżnym dotarcie do swoich domów.

Polonus

 • Od 20.03.2020 r. autobusy spółki Polonus pomagają pasażerom, którzy wylądowali na Lotnisku Chopina w dojechaniu do ich domów. Zaangażowanych zostało kilkadziesiąt biało-czerwonych, komfortowych autokarów Polonusa.
 • Wszyscy podróżni, którzy będą potrzebować dodatkowego transportu do swojego miejsca zamieszkania poza Warszawą, zostaną bezpłatnie przewiezieni do wybranych miast na pokładach autokarów Polonus.
 • Aby skorzystać z możliwości dodatkowego transportu należy po przylocie udać się do specjalnie oznaczonej strefy z wymienionymi miastami. Koordynatorzy będą kierować pasażerów do konkretnych autokarów.

Loty wewnątrzkrajowe

 • Decyzją premiera M. Morawieckiego 16.03 zawieszono loty wewnątrzkrajowe. SKLEPY, GASTRONOMIA
 • Od 14 marca do odwołania ograniczona będzie działalność galerii handlowych, w których pozostaną otwarte wszystkie sklepy spożywcze, apteki drogerie czy pralnie.
 • Po 14 dniach MZ przeanalizuje możliwość uchylenia rozporządzenia w przypadku poprawy sytuacji.
 • Zapadła decyzja o tymczasowym zawieszeniu działania innych sklepów
  w galeriach,
  aby nie generować dodatkowego ruchu w tych miejscach.
 • W galeriach zamknięte będą sklepy z:
  • wyrobami tekstylnymi, odzieżowymi,
  • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
  • meblami i sprzętem oświetleniowym,
  • sprzętem radiowo-telewizyjnym i ze sprzętem gospodarstwa domowego,
  • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
  • oraz wszystkie punkty prowadzące działalność rozrywkową i gastronomiczną.
 • Poza galeriami handlowymi ograniczenie nie obowiązuje:
  • wszystkie sklepy, banki czy punkty usługowe – bez względu na to co sprzedają i gdzie są – pozostają otwarte.
 • Każdy z nas będzie miał możliwość zrobienia zakupów.
 • Ograniczona została działalnoś
 • gastronomiczna i punktów
  o charakterze rozrywkowym:
  • restauracje, bary, kawiarnie będą mogły prowadzić swoje usługi tylko
   w formie “na wynos”, bądź “na dowóz”.
  • punkty gastronomiczne będą zamknięte do czasu zabezpieczenia sytuacji sanitarnej, kiedy to uchylone zostanie rozporządzenie min. zdrowia. ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Przyjęte zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa polegające na ograniczeniu zgromadzeń zbiorowych do 50 osób od 14 marca do odwołania:
  • ograniczenie nie dot. zakładów pracy (chyba że ich wyłączenie działalności wynika z innych zarządzeń).
  • w takich zakładach należy jednak zachować szczególne środki sanitarne
 • Po 14 dniach MZ przeanalizuje możliwość uchylenia rozporządzenia w przypadku poprawy sytuacji.
 • Ograniczenie ma charakter powszechny.
  • Dot. wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić
   i niepotrzebnie narażać siebie oraz innych, np. na uroczystościach publicznych, religijnych, manifestacjach czy marszach.
  • Nie dotyczy zakładów pracy – chyba, że wyłączenie ich działalności wynika z innych zarządzeń.
 • W takich zakładach należy zachować szczególne środki sanitarne. Naszym głównym celem jest prewencja. DIAGNOSTYKA I HOSPITALIZACJA
 • Polska jest przygotowana na zarządzanie kryzysowe i sytuacje awaryjne. Mamy odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej.
 • Od kilku tygodni 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości.
 • 19 szpitali w Polsce zostało przekształconych na szpitale zakaźne.
  • Zwiększa się liczbę łóżek w oddziałach zakaźnych na wypadek wzrostu zarażeń koronawirusem.
  • W każdym województwie przeznaczona jest specjalna jednostka szpitalna dedykowana tylko osobom z koronawirusem, gdyby tych przypadków było dużo więcej.
 • W budżecie państwa są zarezerwowane środki na wszelkie działania zaradcze oraz leczenie koronawirusa.

Testy na koronawirusa:

 • Rząd na bieżąco obsługuje wszystkie potrzeby w zakresie badania osób potencjalnie chorych.
 • 21 laboratoriów jest gotowych do testowania próbek. Funkcjonują one m.in. w: Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, 2 w Łodzi, Lublinie, Szczecinie, Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku i 4 w Warszawie.
 • Żadna osoba hospitalizowana i skierowana przez lekarza na badania nie płaci za nie.
 • Każdy pacjent, który trafia do szpitala z podejrzeniem objawów koronawirusa ma zapewnione bezpłatne badanie.
 • W Polsce nie ma badań pod kątem koronawirusa bez wskazań medycznych.
 • Wszystkie województwa potwierdziły przygotowanie szpitali zakaźnych na pojawienie się ognisk zakażeń.
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści