POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konkurs ,,Młody człowiek pamięta o bohaterach”

Tematy:

  1. Rola powstania styczniowego w procesie odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku.
  2. Polacy na frontach II wojny światowej.
  3. Działalność „Żołnierzy Wyklętych” w walce z komunizmem.
  4. Bohaterowie wojenni pochodzący/mieszkający w Jarosławiu.

PATRONAT

  • Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
  • Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz
  • Europoseł Tomasz Poręba
  • Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski
  • Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jarosław Brenkacz

Partnerzy:

Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Jarosławiu

Radni: Tadeusz Chrzan, Bożena Łanowy

Organizatorzy:                                                                   

Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości  Jarosław                      

Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości  Podkarpackie

Komisja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu.

Regulamin:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Jarosławia i powiatu jarosławskiego.

Cele:

• popularyzowanie wiedzy historycznej,

• pogłębienia historii narodu polskiego walczącego o wolność kraju,

• kształtowanie postaw patriotycznych.

Zasady udziału:

a) przesłanie do 29 marca eseju historycznego na jeden  z ww. tematów.

 – praca powinna być napisana w formie komputerowej,

 – esej powinien  być nie krótszy niż 2 strony formatu A4 i nie dłuższy niż 4 strony formatu A4,

b) prace można przesłać emailem na: [email protected] lub pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć w Biurze PiS
w Jarosławiu – Rynek 6,

c) zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane o uczestniku, w tym numer telefonu i adres email osoby biorącej udział w konkursie, nazwę i adres szkoły (pieczątkę), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia oraz wybrany temat, który powinien być również umieszczony na kopercie, w której będzie złożona dana praca. Dane uczestnika powinny być umieszczone na odwrocie pracy lub na jej pierwszej stronie. W przypadku osoby niepełnoletniej powinna być dołączona zgoda rodzica/pełnoprawnego opiekuna.

d) prace powinny być nadsyłane do 29 marca,

e) ogłoszenie finalistów i laureatów nie później niż 10 kwietnia,

f) finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Biurze Prawa i Sprawiedliwości (Rynek 6) dnia 11-19 kwietnia.

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Wyniki eliminacji i finału zostaną umieszczone na stronach organizatorów konkursu.

Liczba laureatów zależy od liczby uczestników.

Dla zwycięzców przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora.

Kontakt:

[email protected]

http://pisfm-podkarpacie.pl/Aktualnosci

tel. 725428971, 507846170

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści