POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Kongres Katolików Świeckich Archidiecezji Przemyskiej

kongres-katolikowW dniu 15 marca (sobota) br. w Przemyślu odbył się Kongres Katolików Świeckich Archidiecezji Przemyskiej, którego organizatorem byli: Wydział Nauki Katolickiej i Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Kongres rozpoczął się Mszą św. w Archikatedrze Przemyskiej, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Po Mszy świętej zebrani wysłuchali wystąpień ks. prof. Dariusza Oko oraz pana red. Jacka Karnowskiego.

Ks. Oko, który zajmuje się analizą teorii gender, przedstawiał zebranym w archikatedrze przemyskiej główne założenia wyżej wymienionej ideologii oraz jej zagrożenia.

Natomiast red. Jacek Karnowski w referacie „Jak mówić o wierze i Kościele” wskazał na trzy zasady: szacunek, wiedzę oraz budowanie wspólnot.

W Kongresie wziął udział wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści