POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konferencja „Rosja i jej sojusznicy w czasie agresji Kremla na Ukrainę”

W piętek w Sejmie odbyła się konferencja z udziałem zagranicznych gości poświęcona krajom sprzyjającym Kremlowi. Uczestnicy zwracali uwagę przede wszystkim na niezwykle aktywne zabiegi dyplomatyczne Rosji i skuteczną propagandę. Kraje demokratyczne – jak podkreślano – zaczynają przegrywać bitwę o serca, a ich obywatele stają się zobojętnieni wobec losów Ukrainy i światowych wpływów rosyjskiego reżimu. W interesie krajów sprzeciwiających się działaniom Rosji jest więc zjednywanie poparcia tych państw, które nie zajęły dotąd jasnego stanowiska lub deklarowały się jako neutralne. Nie wolno także dopuścić, by w świat szedł fałszywy przekaz, jakoby kryzysu energetycznego i żywnościowego jako efektu zachodnich sankcji. To Rosja zaatakowała Ukrainę i kradnie jej żywność. Rosja chce wywołać kryzys globalny i dąży do zaszantażowania w ten sposób państw zachodnich, by zniosły nałożone na nią sankcje.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński podkreślił, że brutalność Rosji, która idzie naprzód, stosując zasadę spalonej ziemi, wspierana jest z pieniędzy wolnego świata.

– UE zapłaciła 63 miliardy euro Rosji za gaz. Szeroka skala działalności dyktatorów i reżimów połączona z przestępczością różnego rodzaju wskazuje, że jesteśmy w kryzysie z powodu kryzysu instytucji państwowych i międzynarodowych. Nie spełniają one swojej roli. Ich miejsce zajmują silni przywódcy. W świecie państw walczących o niepodległość to także jest widoczne – przekonywał Kuchciński.  Zaznaczył także, iż w Polsce prezes Jarosław Kaczyński wykazuje się skutecznością – potrafił zjednoczyć siły patriotyczne, a także przewidział, co umyka opinii publicznej w Polsce, ruchy Putina wiele lat temu. Uruchomił proces zbrojenia polskiej armii.

Marszałek przypomniał również propozycję premiera Kaczyńskiego, którą złożył podczas wizyty w Kijowie, dotyczącą misji pokojowej na tereny, gdzie nie ma wojsk rosyjskich. Wówczas do wielu zbrodni by nie doszło. Według Marka Kuchcińskiego należy dać Ukrainie tyle ciężkiej broni, ile potrzebuje i jak najmocniej przebijać się do opinii publicznej, informując o rosyjskich zbrodniach i okrucieństwach.

Polski ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski podkreślił, że ONZ jest soczewką polityki światowej, a sprzyja tam Rosji kilkadziesiąt państw, mimo że wojna pogwałciła wszystkie fundamentalne założenia organizacji. Tysiące dyplomatów rosyjskich na świecie wspierają wojnę. Współpracę wypowiedział tylko jeden. Nie mamy także większości pozytywnej, która pozwoliłaby wybrać kandydata konkurencyjnego względem Rosji w ONZ. Szczerski zwracał uwagę na pierwszeństwo własnych potrzeb w interesach poszczególnych państw. Głosowanie z Rosją jest kalkulacją zysków i strat. Ambasador zaznaczył, że wciąż wiele państw przejawia pogląd, że to Zachód i jego zbliżenie się do granic Rosji jest powodem wojny. Drugi pogląd – winna jest polityka ukraińska. Wojna nie jest postrzegana jako wojna Rosji z wolnych światem tylko jako wojna Zachodu z Rosją. Zachód był niekonsekwentny – pokazał swoją hipokryzję – przekonywał Krzysztof Szczerski.

Reprezentujący od 1990 roku parlament Litwy poseł Emanuelis Zingeris nawiązał do wspólnej historii naszych krajów. – Nasz głos nie wybrzmiewa jako radykalnej prawicy, ale jako ludzi, którzy przeżyli wojnę – mówił. – W przeszłości mieliśmy silne sojusze i także teraz musimy być razem, a USA niech będą naszym cementem – przekonywał Zingeris. Litewski poseł zachęcał również polski parlament do przyjęcia podobnej co litewski uchwały nawołującej UE do zerwania dialogu z Kubą, która z unijnych pieniędzy finansuje reżim.

I panel
▪ David E. Spencer, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ds. Badań nad
obronnością i bezpieczeństwem na półkuli zachodniej (online)
▪ Martin De Angelis, specjalista ds. handlu narkotykami i przestępczości
zorganizowanej (TBC)
▪ Juan Antonio Blanco, dyrektor wykonawczy, Foundation for Human Rights in Cuba
▪ Przemysław Żurawski vel Grajewski, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa
i Obronności, Narodowa Rada Rozwoju
▪ Roberto M. Bendaña, konsultant międzynarodowy, b. wiceminister rolnictwa
i leśnictwa Nikaragui (online)
▪ Miguel Angel Martin Tortabu, sędzia Sądu Najwyższego Wenezueli na uchodźstwie
(online)
▪ Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
▪ Hugo Acha, dyrektor, Foundation for Human Rights in Cuba

II panel
▪ Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Polska-USA
▪ Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
(online)
▪ Oleksandr Merezhko, przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy
Międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy
Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP
▪ Victoria Spartz, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych (TBC online)
▪ Emanuelis Zingeris, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Litwa-USA Sejmu
Republiki Litewskiej

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści