POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konferencja „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa” pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

W dniu 4 lutego (wtorek) br. w Sejmie RP Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny zorganizował konferencję pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Prawnicy, psychologowie, socjologowie i przedstawiciele organizacji społecznych uczestniczyli w konferencji na temat społecznych i prawnych skutków ratyfikacji konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.

Konferencję otwierał wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Program Konferencji:

– Konstytucyjne gwarancje ochrony rodziny, a Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – Prof. Aleksander Stępkowski, dr Joanna Banasiuk, dr Olgierd Pankiewicz,

– Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – następstwa dla jednostki – Prof. Maria Ryś,

– Niektóre zewnętrzne inspiracje działań dotyczących rodziny w Polsce – Prof. Józefina Hrynkiewicz,

– Następstwa bezpośrednie i skutki uboczne Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – Prof. Kazimierz Korab,

– Wnioski z badań empirycznych nad skuteczną profilaktyką problemów dzieci i młodzieży, a Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – dr Szymon Grzelak,

– Skutki wprowadzania we Francji rozwiązań inspirowanych ideologią gender – Bertrand Bisch,

– Punkt widzenia organizacji prorodzinnej – Paweł Woliński, Prezes Fundacji Mamy i Taty.

Konferencja była organizowana przy współpracy z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia zrzeszającą 130 organizacji prorodzinnych.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści