POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konferencja „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”

Kwestia alkoholizmu to nie tylko wymiar indywidualnych tragedii, to także sprawa wspólnoty narodowej i sprawa o wymiarze ogólnopaństwowym – powiedział marszałek Sejmu podczas sejmowej  konferencjo poświęconej trzeźwości Polaków. Film: https://youtu.be/lAOXqFlyjfw

Marek Kuchciński zwrócił uwagę na niepokojące dane świadczące o wzroście spożywania alkoholu w Polsce. Podkreślił znaczenie miejsca, w jakim odbyło się spotkanie, miejsca, „gdzie tworzone jest polskie prawo, gdzie zasiadają demokratycznie wybrani posłowie” oraz to, że dostrzegając wymiar problemu, Sejm RP wydał w tym roku specjalną uchwałę, w której wyraźnie stwierdził, że „W historii Polski troska o trzeźwość była związana z dążeniem do wolności, do odrodzenia Narodu, a także do obrony godności Polaków”. Marszałek zwrócił uwagę na powiązanie trzeźwości z wolnością narodu, o czym również wspomina uchwała: „Trzeźwość to sposób myślenia, który pozwala zachować i rozwinąć swoją wolność”. Jednym z najistotniejszych elementów konferencji była odpowiedzialność. Prelegenci podkreślali jej wagę, zaznaczając odpowiedzialność całego otoczenia wobec uzależnionego, ale i odpowiedzialność wobec ofiar. – Nie możemy być obojętni wobec płaczu za ścianą, nauczyciel nie może ignorować siniaków na ciele dziecka – mówiła Agnieszka Litwa-Janowska, przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Gośćmi honorowymi byli minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Konferencję poprowadziła poseł  Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

1-KU14706818721515_474306709574289_210843769_o KU146986 KU147126 KU147163 Arcybiskup Marek Jędraszewski: Wolność to możliwość stanowienia o swoim losie. Człowiek uzależniony nie może o sobie stanowić, nie panuje nad sobą, a jego wybory pozbawione są tego ostrego, bardzo ważnego rozróżnienia między tym, co dobre a złe.

KU147279Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł: W świecie, który wydaje nam się coraz lepszy, ciągle jest ogromna rzesza Polaków uzależnionych od alkoholu. Jest to problem o takim ciężarze społecznym, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy w sensie politycznym czy społecznym oraz gdzie prowadzimy naszą aktywność, to jest to rzecz, którą trzeba się zajmować.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści