POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konferencja “Europa Karpat” – 4 września 2013 r.

KONFERENCJA „EUROPA KARPAT”

Krynica, 4 września 2013 r.

„Co państwa karpackie mogą wnieść do Europy?

(projekt programu)

10:30
otwarcie konferencji „Europa Karpat”, Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP

10:40 – 11:55
I panel: Karpackie alianse

Obszar Karpat, to teren, gdzie przez wieki przenikały się różnego rodzaju formy współpracy, gdzie zmieniały się i przesuwały granice, gdzie dokonywała się wymiana tradycji i idei. Pragniemy przypomnieć wzajemne związki, szczególnie w XX i XXI wieku, ocenić, jaki wpływ na tożsamość narodową państw karpackich mają ich dotychczasowe relacje oraz zastanowić się, czy umacnianie poczucia tożsamości może stać się celem wspólnych działań.     

 1. Alianse polityczne XX i XXI wieku: historia i wyzwania na przyszłość.
 2. Współpraca parlamentarna wobec bogactwa różnorodności.Co powinni uczynić parlamentarzyści państw regionu Karpat, aby umacniać formy współpracy?
 3. Doświadczenia współpracy gospodarczej i wspólne interesy w świecie gospodarczej globalizacji.
 4. Dyskusje intelektualistów i działania edukacyjne ponad granicami. Projekty współpracy szkolnej, akademickiej i naukowej.

Moderator:
Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP
Wprowadzenie:
prof. Ryszard Terlecki, poseł na Sejm RP
Paneliści:
•Přemysl Sobotka, wiceprzewodniczący Senatu Republiki Czeskiej
•Richard Hörcsik, przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Parlamentu Węgier
•László Borbély, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Rumunii
•Magdalena Vassaryova, poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej
•John O’Sullivan, dyrektor Instytutu Dunajskiego, Węgry

12:05 – 13:05    
II panel: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Karpat

W tym roku mija 10 lat od podpisania przez ministrów państw Europy Środkowej umowy o wspieraniu rozwoju zrównoważonego Karpat. Chcemy dowiedzieć się, jakie są jej efekty i jakie rekomendacje wynikają z tego na przyszłość. Pragniemy postawić pytanie, co szczególnego wyróżnia obszar Karpat na tle całej Europy. W jaki sposób kultura Karpat wpływa na kulturę narodów Europy Środkowo-Wschodniej? Jak przyroda Karpat oddziałuje na środowisko naturalne sąsiadujących z nimi obszarów?

 1. 10 lat Konwencji Karpackiej.
 2. Specyfika kultury karpackiej i jej popularyzacja.
 3. Architektura drewniana na obszarze Karpat.
 4. Środowisko przyrodnicze Karpat.

Moderator:
prof. Jan Szyszko, poseł na Sejm RP
Paneliści:
Zsolt Feldman, wiceminister rozwoju wsi, Węgry
Janusz Zaleski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Środowiska
Marek Balt, poseł na Sejm RP, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Pier Carlo Sandei, Sekretariat Konwencji Karpackiej, Włochy
prof. Oleksandr Bokotey, Uniwersytet w Użgorodzie, Ukraina
prof. Bronisław Wołoszyn, Polska Akademia Nauk

14:20 – 15:30        
III panel: Strategia karpacka

Rośnie potrzeba zwiększenia współpracy państw środkowoeuropejskich, by lepiej  prowadzić wspólną politykę rozwoju Karpat i racjonalniej wykorzystywać fundusze wspólnotowe. Obok strategii dunajskiej i bałtyckiej powstają alpejska i adriatycka. Czas na karpacką. Będziemy odpowiadać na pytanie, czym powinna się charakteryzować i jakie stawiać sobie cele (np .wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego)?
 

 1. Idea strategii makroregionalnych – dlaczego jest adekwatna dla Karpat?
 2. Turystyka motorem rozwoju Karpat.
 3. Leśnictwo w rozwoju zrównoważonym obszarów górskich.
 4. Infrastruktura warunkiem rozwoju komunikacji.
 5. Karpaty regionem czystych źródeł energii.

Moderator:
Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska
Wprowadzenie:
Jarosław Kaczyński, poseł na Sejm RP, prezes PiS
Paneliści:
Jerzy Kwieciński, wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości
Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Beata Szydło, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych
Józef Lassota, poseł na Sejm RP
Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego
Mihailo Vyshyvaniuk, gubernator Iwano-Frankowskiej Państwowej Administracji Obwodowej, Ukraina

15:40 – 16:50
IV panel: Europa Karpat – perspektywy na przyszłość

Moderator:
prof. Krzysztof Szczerski, poseł na Sejm RP, Komisja ds. Unii Europejskiej
Paneliści:
Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Włodzimierz Bernacki, poseł na Sejm RP
prof. Bohdan Hud, Uniwersytet Lwowski, Ukraina
prof. Vasyl Marchuk, prorektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku, Ukraina
prof. Stanisław Karczmarczyk, Uniwersytet Warszawski
prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet Bremeński, Brema

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści