POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Koncert Niepodległości i nagrody ,,Żeby Polska byla Polską”

Wicemarszałek Marek Kuchciński wziął udział 5 listopada w Koncercie Niepodległości, połączonym z wręczeniem nagród Towarzystwa Patriotycznego ,,Żeby Polska była Polską”. Nagrodę główną otrzymał Antoni Krauze. Nagrodzeni zostali także: Ewa Stankiewicz i Lech Makowiecki. Koncert odbył się w Sali Palladium w Warszawie, zorganizowany został przez ,,Tygodnik Solidarność” i ,,Towarzystwo Patriotyczne”. Na scenie jako ,,Formacja Wywrotowy Element” wystąpili między innym: Andrzej Nowak, Lech Makowiecki, Ryszard Makowski, Jan Pietrzak, Paweł Piekarczyk i Andrzej Rosiewicz. Na widowni zasiadła: ,,Wataha Polski Niepodległej”.

Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka powołane zostało w celu promowania wart ości patriotycznych w życiu publicznym, szczególnie w sferze kultury. Credo Towarzystwa: Jest rzeczą smutną, że w wyzwolonej z komunizmu Polsce istnieją potężne siły medialne i polityczne zaciekle zwalczające polską tożsamość. Nienawidzą naszych bohaterów, naszych pomników, rugują historię Polski ze szkół, promują antynarodową literaturę i nihilistyczną sztukę. Doszło do tego, że bezkarnie przeszkadzają nam czcić Święto Niepodległości, organizując nikczemne prowokacje. Polskość to dla nich nienormalność. Wiara naszych ojców to dla nich wróg. Nie życzą sobie, „żeby Polska była Polską” i codziennie pracują nad tym, żeby Polski w Polsce było jak najmniej.

Towarzystwo Patriotyczne zamierza wspierać dzieła, ludzi, postawy służące Polsce.

 W skład zarządu Towarzystwa wchodzą: prezes Katarzyna Pietrzak. wiceprezesi: Janusz Śniadek i Rafał Ziemkiewicz.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści