POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komisja Spraw Zagranicznych: podsumowanie posiedzeń

Połączone Komisje: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wysłuchały informacji ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego na temat zakończenia i dalszych prac w ramach Konferencji o przyszłości Europy, czyli debaty zorganizowanej przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską, w której mógł wziąć udział każdy obywatel UE, by podzielić się swymi pomysłami i przemyśleniami na tematy tj. walka ze zmianą klimatu i wywołanymi przez nią szkodami w środowisku, zdrowie, gospodarka, prawo, bezpieczeństwo, transformacja cyfrowa, demokracja czy migracja.

Głosy te zostały podsumowane w raporcie końcowym. W przypadku Polski odbyło się 778 zarejestrowanych aktywności oraz 403 wydarzenia. Zaangażowanie polskiej administracji dotyczyło m.in. pomocy w organizacji 52 debat przy wykorzystaniu 16 regionalnych ośrodków debat  międzynarodowych – w każdym województwie. Na poziomie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowano dwa duże wydarzenia we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Raport końcowy zawiera 49 propozycji, którym przypisanych jest 326 środków. Realizacja postulatów dotyczących ok. 40 środków zawartych w raporcie wymagałaby zmiany traktatów. Kolejnym krokiem będzie analiza raportu przez Radę Europejską. Polska pozostaje otwarta na zmiany traktatowe, ale ich kierunek powinna wytyczyć Rada Europejska.

Według którego w Polsce wciąż najbardziej wiarygodnym i transparentnym wyrazicielem tego, czego chcą Polacy, pozostaje parlament. Nie znamy lepszego modelu demokracji, dającego pełne prawo partycypacji i uczciwości niż wybory zapisane w polskiej konstytucji. Rolą rządów państw członkowskich jest teraz przestudiowanie raportu dot. Konferencji i podjęcie decyzji dot. dalszych działań.

Komisja Spraw Zagranicznych tego dnia wysłuchała również informacji Ministra Spraw Zagranicznych na temat stosunków Polska – USA. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Marcin Przydacz. 

Minister określił aktualny stan stosunków polsko-amerykańskich jako najlepszy w historii ostatnich 30 lat. Podkreślił, że nasz sojusz jest trwały, bo oparty o silne fundamenty wspólnych wartości.

Kwestię bezpieczeństwa wskazał jako najważniejszą w relacjach bilateralnych, co wiąże się z trwającym konfliktem ukraińsko-rosyjskim i jego konsekwencjami dla naszego regionu. Ostatnie miesiące charakteryzowały się intensywnymi kontaktami na wszystkich szczeblach oraz wizytami w Polsce najwyższych przedstawicieli administracji amerykańskiej, z prezydentem Joe Bidenem włącznie. W kwestii bezpieczeństwa Polska zabiega o silne przywództwo USA we wspólnocie transatlantyckiej. Istotnym czynnikiem jest także obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i krajach wschodniej flanki NATO, która w ostatnim czasie została wzmocniona. Minister wskazał również na inicjatywy regionalne, takie jak Trójmorze czy Bukaresztańska Dziewiątka, które to inicjatywy Stany Zjednoczone aktywnie wspierają. Minister podkreślił, że także na polu współpracy gospodarczej następuje zintensyfikowanie relacji. USA pozostają trzecim partnerem gospodarczym Polski w grupie krajów spoza UE w zakresie importu oraz drugim w zakresie eksportu. Polska jest głównym odbiorcą amerykańskich inwestycji w regionie Europy Środkowej. Ważną częścią wzajemnych relacji są kwestie energetyczne – dostawy amerykańskiego gazu LNG to dla Polski istotny element energetycznej dywersyfikacji.

Podczas dyskusji pytano m.in. o: możliwości intensyfikacji relacji na poziomie parlamentarnym, rozwój współpracy w trójkącie Polska – USA – Ukraina, nurt izolacjonistyczny obecny w amerykańskiej debacie publicznej czy kwestię utrzymywania tematu agresji rosyjskiej w bieżącej agendzie.

fot. MO

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński z doradcami Komisji: Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim i dyrektorem Janem Malickim
Przemysław Żurawski vel Grajewski, minister Konrad Szymański, poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Komisji Marek Kuchciński
Głos zabiera minister Marcin Przydacz
Prezydium SZA

Komisja Spraw Zagranicznych i Finansów Publicznych oraz przeprowadziły w czwartek pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy dotyczący wystąpienia Polski z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z siedzibą w Moskwie w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i faktem, że Federacja Rosyjska jest głównym udziałowcem MBWG.

Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Piotr Patkowski
Poseł Piotr Babinetz

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści