POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Kuchciński konsekwentnie działa na rzecz nowego programu UE dla Karpat i Podkarpacia

W piątek (30 września) wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński uczestniczył w kolejnej konferencji karpackiej. W ośrodku konferencyjnym Now Dwór w Świlczy (pod Rzeszowem) spotkali się przedstawiciele licznych miast karpackich z Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii oraz Ukrainy. Przedstawiciele miast karpackich podpisali Memorandum Karpackie przedstawione przez przewodniczącego parlamentarnego zespołu karpackiego, Marka Kuchcińskiego. Zaaprobowali też, zaproponowaną przez Zarząd Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki – Polska”, inicjatywę utworzenia „Sieci Miast Karpackich”.

 

„Mamy ambitny plan, aby podnieść rangę obszaru Karpat w kategoriach polityki Unii Europejskiej co najmniej do poziomu strategii dunajskiej czy strategii bałtyckiej. A we współpracy regionalnej chcemy wspierać takie inicjatywy jak „Horyzont Karpacki” (współpracę międzyregionalną), by regiony (ludzie, przedsiębiorcy) mogli korzystać tak, jak to ma miejsce np. w Alpach (przestrzeń alpejska), przy wsparciu państw i całej UE” – powiedział w swoim wystąpieniu marszałek Kuchciński.

{gallery}konferkarpacka{/gallery}

 

„Ze spotkań w Krynicy (a byli tam ministrowie i parlamentarzyści szeregu państw) rozjechaliśmy się ze wspólnym przekonaniem, że trzeba wesprzeć różne inicjatywy rozwijające się na poziomie różnych regionów przygranicznych i samorządów, takich jak w Euroregionie Karpackim, i starać się, żeby UE wpisała się swoimi instytucjami , swoją siłą finansową i swoją możliwością organizacyjnej współpracy koordynującej różne aktualnie działające projekty. Bo projektów funkcjonujących już obecnie jest bardzo dużo, ale nie zawsze one są ze sobą skoordynowane. Dlatego przygotowaliśmy Memorandum, które konsultujemy i proponujemy wysłać do premierów wszystkich państw UE i ministrów resortów dotyczących Karpat, a więc gospodarki, środowiska naturalnego, infrastruktury i oczywiście spraw zagranicznych.

 

Chodzi o to, aby na najbliższych posiedzeniach Unii Europejskiej państwa UE zaakceptowały, w budżecie UE na lata 2014-2020, finansowanie dla całego makroregionu karpackiego. Chodzi o wsparcie logistyczne, organizacyjne ale także i finansowe.

Chcemy wywalczyć to wsparcie dla Karpat i dla takich przedsięwzięć jak „Horyzont karpacki” (jest to inicjatywa rozwoju i koordynacji przedsięwzięć w ramach „Euroregionu karpackiego”). Rezultat zależy od naszej oddolnej inicjatywy oraz od woli politycznej UE” – podkreślił marszałek Kuchciński, zwracając się do przedstawicieli miast karpackich o poparcie tego Memorandum.

 

Sieć miast karpackich

 

W trakcie konferencji, wiceprezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki – Polska”, Dawid Lasek, przedstawił ideę stworzenia „Sieci miast karpackich”.

-„Od wielu lat trwa współpraca pomiędzy regonami i samorządami na terenie Karpat. Euroregion Karpacki to idea funkcjonująca od 20 lat, ale tę ideę trzeba przebić na konkretne działania i konkretne struktury. Pomysł „sieci miast karpackich” jest właśnie taką propozycją, wynikającą z analizy problemowej. Jest odpowiedzią na pewne wyzwania, przed którymi stoją i regiony karpackie, i samorządy miejskie na terenie Karpat. Bo miasta karpackie (ten specyficzny rodzaj samorządu terytorialnego) łączy wiele: podobne problemy rozwojowe, podobny profil społeczno-gospodarczy i tożsame kłopoty z tego wynikające.

 

I to jest ta płaszczyzna, na której miasta karpackie powinny współpracować, aby lepiej wykorzystywać swój potencjał. Do tej pory współpraca pomiędzy miastami odbywała się na zasadzie bilateralnej, a więc pomiędzy miastami partnerskimi. Tam gdzie pojawiły się środki europejskie, tam były też projekty, ale nie wykraczały one poza ramy współpracy bilateralnej. Idea sieci miast karpackich jest inna: chodzi o to, aby się zorganizować, aby samodzielnie kreować nowe możliwości finansowe dla miast karpackich. Kooperacja wielu podmiotów ma większe szanse na wspólny sukces, aniżeli współpraca bilateralna w ramach miast partnerskich” – zapowiedział wiceprezes Dawid Lasek.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści