POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

KALENDARZ (od 01-07-2015 do 21-10-2015)

 
Stan na dzień 21-10-2015 

 
LIPIEC
2 lipiec, czwartek
13:00-16:00
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich
3 lipiec, piątek
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
4 lipiec, sobota
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
5 lipiec, niedziela
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
7 lipiec, wtorek
POSIEDZENIE SEJMU RP
12.00
Prezydium Sejmu
13.00
Konwent Seniorów
13.20
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
14:00-16:30
Prowadzenie obrad Sejmu
17:30
Warszawa, Spotkanie z ekspertami poświęcone zagadnieniom polityki zagranicznej
8 lipiec, środa
POSIEDZENIE SEJMU RP
11.00
Warszawa, Spotkanie nt. działalności Przedsiębiorstwa Autosan z Sanoka z udziałem przedstawicieli załogi oraz posłów Bogdana Rzońcy i Andrzeja Adamczyka
13.00
Warszawa, Wizyta kurtuazyjna z okazji zakończenia misji dyplomatycznej w Polsce złoży Ambasador Republiki Słowackiej, JE Pan Vasil GRIVNA
19.00-00.30
Prowadzenie obrad Sejmu
9 lipiec, czwartek
POSIEDZENIE SEJMU RP
9.00-9:45
Głosowania
13.00-16:00
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich
18:00-20:00
Warszawa, Przyjęcie z okazji Święta Państwowego św. Cyryla i Metodego, Dnia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej i zakończenia misji dyplomatycznej JE Vasila Grivny
21.30-00.30
Prowadzenie obrad Sejmu
10 lipiec, piątek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:00-10:00
COMIESIĘCZNE OBCHODY KU CZCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
8.00 Msza w Kościele Seminaryjnym
9:00-9:20 Składanie wieńca pod Pałacem Prezydenckim
9:30-10:00 Uroczystości na Powązkach Wojskowych
10:00-13:00
Głosowania
16:00-17:00
Olsztyn, Konferencja prasowa oraz spotkanie otwarte (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów), Sala Izby Rzemiosła
11 lipiec, sobota
17:00-19:30
Ostróda, Spotkanie z mieszkańcami, Dom Polonii
13 lipiec, poniedziałek
18:00-20:00
Białystok, Spotkanie z mężami zaufania i członkami OKW, Sala BSM
 
14 lipiec, wtorek
13:00-14:00
Prezydium Sejmu
14:00-15:00
Konwent Seniorów
15 lipiec, środa
12:00
Warszawa, Spotkanie z ekspertami nt. „Europy Karpat”
18.00
Łomża, Spotkanie dla członków OKW i mężów zaufania (Korpus Ochrony Wyborów)
 
16 lipiec, czwartek
10:30-14:00
Warszawa,, Konferencja Klimatyczna, org. prof. Jan Szyszko; gmach Sejmu RP, Sala Kolumnowa
14:00-15:00
Warszawa, spotkanie z przedstawicielami międzynarodowych firm transportowych
17 lipiec, piątek
18:00-20:00
Rzeszów, Posiedzenie Rady Regionalnej
19 lipiec, niedziela
17:00-19:00
Jasło, Spotkanie otwarte (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów); Dom Kultury Kolejarz
19:00-21:00
Osiek Jasielski, spotkanie otwarte, Dom Kultury
20 lipiec, poniedziałek
14:00-16:00
Prezydium Sejmu
17:00-18:00
Konwent Seniorów
21 lipiec, wtorek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:10- 8:20
Prezydium Sejmu
8:20-9:00
Konwent Seniorów
13:00-17:00
Prowadzenie obrad Sejmu
14:00
Konwent Seniorów
18:00
Konwent Seniorów
22 lipiec, środa
POSIEDZENIE SEJMU RP
9:00-9:10
Głosowania
12:30-16:00
Prowadzenie obrad Sejmu
23 lipiec, czwartek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:50
Konwent Seniorów
9:00-10:00
Głosowania
23:00-23:59
Prowadzenie obrad Sejmu
24 lipiec, piątek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8.10
Prezydium Sejmu
8.30
Konwent Seniorów
9:00-12:00
Głosowania
10:40
Konwent Seniorów
13:30
Warszawa, Spotkanie z ekspertami w spr. Forum Ekonomicznego i Europy Karpat
17:00
Warszawa, Posiedzenie Rady Regionalnej
23:00-3:30
Prowadzenie obrad Sejmu
25-26 lipiec, sobota-niedziela
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJI Z CYKLU „EUROPA KARPAT”, Smerek k/Wetliny;
 
sobota, 25 lipca 2015 r.
10.00 otwarcie Konferencji
Zagadnienia tematyczne Konferencji:
1. Ochrona środowiska w rozwoju zrównoważonym Karpat (surowce, infrastruktura, energetyka, społeczeństwo, klimat)
2. Współczesne oblicza turystyki karpackiej (współpraca gospodarcza, smaki, obyczaje,
dziedzictwo, szlaki, itp.)
3. Góry, które łączą. Karpackie inspiracje. Perspektywy współpracy.
 
14.15 zakończenie Konferencji
 
15:30-19:30 wejście na Połoninę Wetlińską oraz wizytacja schroniska „Chatka Puchatka” i prezentacja Strategii Rozwoju Bieszczadów
 
28 lipiec, wtorek
9:00-14:00
Przemyśl, dyżur poselski
31 lipiec, piątek
18:00-21:00
Warszawa, 71. rocznica Powstania Warszawskiego, Warszawa
18.00 Uroczysta Polowa Msza Św., Plac Krasińskich
19.00 Apel Poległych, Plac Krasińskich
20.00 Koncert
SIERPIEŃ
2 sierpnia, niedziela
18:00-20:00
Nowy Sącz, Spotkanie z mieszkańcami (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów), Miejski Ośrodek Kultury
3 sierpnia, poniedziałek
 
Przemyśl, dyżur poselski
 
Spotkania z mieszkańcami (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów), Powiat brzozowski, Powiat sanocki
4 sierpnia, wtorek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:30-9:00
Prezydium Sejmu
9:00-9:30
Konwent Seniorów
9.30
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
12.00
Warszawa, wizyta kurtuazyjna nowo mianowanego Ambasadora RP w Rumunii, Pana Marcina Wilczka
12:30
Warszawa, Spotkanie organizacyjne w sprawie Konferencji „Europa Karpat”
21:00-1:00
Prowadzenie obrad Sejmu
5 sierpnia, środa
POSIEDZENIE SEJMU RP
9:45
Konwent Seniorów
14:00
Komitet Wykonawczy PiS
17:30-20:00
Głosowania
6 sierpnia, czwartek
10:00-11:15
Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
11:45-13:00
Warszawa, Msza Św. w intencji Ojczyzny i inaugurującego swą służbę Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Warszawa, Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela
8 sierpnia, sobota
12:00-14:00
Stalowa Wola, Spotkanie otwarte z mieszkańcami regionu z udziałem m.in. Pani Beaty Szydło
10 sierpnia, poniedziałek
8:00-10:15
 
COMIESIĘCZNE OBCHODY KU CZCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 8.00 Msza w Kościele Seminaryjnym
9:00-9:20 Składanie wieńca pod Pałacem Prezydenckim
9:30-10:15 Uroczystości na Powązkach Wojskowych
12:00-14:00
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich
18:00-20:00
Suwałki, spotkanie otwarte (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
13 sierpnia, czwartek  
9:00-16:00
Przemyśl, dyżur poselski
14 sierpnia, piątek
18:00-20:00
Kalwaria Pacławska, Główna Msza Odpustowa pod przewodnictwem ks Abp Józefa Michalika
15 sierpnia, sobota
12:00-15:00
Warszawa, Centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
12:00-13:00 Skwer J.Giedroycia (przed pomnikiem J.Piłsudskiego)
13:00-15:00 Warszawa Belweder
 
27 sierpnia, czwartek
13:00-13:45
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk niepodległościowych
28 sierpnia, piątek
17:00-19:00
Gorlice, spotkanie z mieszkańcami
31 sierpnia, poniedziałek
13:00-14:00
Prezydium Sejmu
14:00-15:00
Konwent Seniorów
WRZESIEŃ
1-2 września (wtorek-środa)
 
Wilno
2 września
11.00Msza Św. w Kaplicy Ostrobramskiej w intencji obrony i rozwoju oświaty polskiej na Wileńszczyźnie
Wiec w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie
3 września, czwartek
9:30-13:00
Lwów, Międzynarodowe Sympozjum na Ukrainie dot. Migracji, Politechnika Lwowska
4 -5 września, piątek-sobota
Wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Jurata na Helu
8 września, wtorek
XXV Forum Ekonomiczne, Krynica Zdrój; 8-10.09.2015r.
12:00-13:00
Uroczyste posiedzenie Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Krynica Zdrój, Stary Dom Zdrojowy
9 września, środa,
POSIEDZENIE SEJMU RP
XXV Forum Ekonomiczne, Krynica Zdrój; 8-10.09.2015r.
Konferencja z cyklu “Europa Karpat” w trakcie XXV Forum Ekonomicznego, Krynica Zdrój
1. Zagrożenia i szanse dla współpracy w Europie Środkowo – Wschodniej w warunkach odrodzenia geopolityki.
a)      Europa Środkowo-Wschodnia wobec nowej sytuacji politycznej w Europie i świecie.
b)      Bariery polityczne i gospodarcze w budowaniu wspólnoty interesu Europy Środkowo – Wschodniej
c)      Czynniki sprzyjające kreowaniu wielowymiarowej wspólnoty państw Europy Środkowo – Wschodniej.
d)      W stronę Parlamentu Karpat.
 
2. Państwa narodowe jako wartość oraz strażnik (gwarant) różnorodności Europy Karpat.
a)      Historyczne uwarunkowania kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Europy Karpat
b)      Wielość, różnorodność,  czynniki wspólne dla ludów Europy Środkowo – Wschodniej
c)      Rola państwa w kulturze narodów Europy Karpat
 
3. Karpaty bez granic – chronić dziedzictwo, wyprzedzać marzenia.      
a)      Wymiary dziedzictwa kulturowego
b)      Inicjatywy naukowe i oświatowe jako czynnik sprzyjający likwidacji barier w obszarze Europy Karpat
c)      Ludzie, idee
 
4. Marka „Karpaty”, strategia na przyszłość
a)      Firmy i branże charakterystyczne dla Karpat
b)      Promocja i jej koszty
c)      Strategia na przyszłość
 
5. Karpacka gospodarka i ochrona środowiska. W poszukiwaniu kompromisu.
1.      Parki narodowe – kto tu wpuścił turystów
2.      Wymagania nowoczesności i uroki tradycji
3.      Rola turystyki w polityce państw Europy Karpat
4.      Rolnictwo gór i pogórza
5.      Woda i surowce
 
6. Infrastruktura i inwestycje w Karpatach – potrzeby, projekty, perspektywy.
a)      Oś drogowa i kolejowa północ-południe
b)      Przejścia graniczne
c)      Energetyka i narodowe bezpieczeństwo
d)      Rozwój dla wszystkich – specyfika gór i pogórza
e)      Ekologiczny przemysł
10 września, czwartek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:00-10:15
 
COMIESIĘCZNE OBCHODY KU CZCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 8.00 Msza w Kościele Seminaryjnym
9:00-9:20 Składanie wieńca pod Pałacem Prezydenckim
9:30-10:15 Uroczystości na Powązkach Wojskowych
12:55
Konwent Seniorów
15:00-16:00
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
11 września, piątek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:15-9:00
Konwent Seniorów
14:30-17:00
Prowadzenie obrad Sejmu
12 września, sobota
12:00-14:00
Konwencja PiS, Hala ATM Wał Miedzeszyński, Warszawa
15:00-15:30
Warszawa, 47. rocznica samospalenia Ryszarda Siwca,
pomnik Ryszarda Siwca przy Stadionie Narodowym,
składanie kwiatów, wystąpienia
13 września, niedziela
11:30-18:30
Spała (powiat tomaszowski), Dożynki Prezydenckie Spała 2015
11.30 -12.40 Msza święta w Kaplicy Polowej AK z poświęceniem wieńców dożynkowych
12.45 – 13.15 Przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce Ceremoniału
14.00 – 15.15 Ceremoniał dożynkowy
16 września, środa
12:00-13:00
Prezydium Sejmu
13:00-14:00
Konwent Seniorów
17 września, czwartek
17:00-19:00
Opole, Uroczystości 76.rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę,
·         17. 00 Msza Św. w Opolskiej Katedrze
·         Marsz Pamięci ulicami Opola zaraz po Mszy Św.
·         Uroczystości przed Pomnikiem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia
·         19.00 spotkanie z mieszkańcami (w ramach KOW), Biuro Poselskie Sławomira Kłosowskiego
 
 
18 września, piątek
13:00
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich
19 września, sobota
12.00-17.00
Rybnik/okręg rybnicki, Spotkania z mieszkańcami (w ramach KOW)
12.00 Mikołów, spotkanie z Adamem Lewandowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Mikołowskiego i Markiem Szafrańcem Wicestarostą Powiatu Mikołowskiego
12.20 Złożenie kwiatów pod Tablicą Smoleńską w Mikołowie przy Bazylice św. Wojciecha
14.00 Złożenie kwiatów pod Tablicą Smoleńską w powiecie rybnickim w Czerwionce Leszczynach, przy Kościele św. Józefa
15.00 Spotkanie otwarte, Biblioteka Publiczna w Rybniku
 
22 września, wtorek
13:00-20:00
Podkarpacie, wizyta Pani Prezes Beaty Szydło w okręgu 22
13:00 – spotkanie w Jasienicy Rosielnej
15:00 – spotkanie z przedstawicielami Zakładów „Autosan” w Sanoku
18:00 – konwencja powiatowa PiS w Krośnie, prezentacja kandydatów, sala św. Ojca Pio, klasztor OO. Kapucynów
23 września, środa
8:20-8:30
Konwent Seniorów
8:30-9:00
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
9:00-9:15
Głosowania
10:00-10:40
Warszawa, Spotkanie z Panem Posłem Sergio Gahona, przedstawicielem Parlamentu Chile
12:30-16:00
Prowadzenie obrad Sejmu
24 września, czwartek
POSIEDZENIE SEJMU RP
9:00-13:00
Prowadzenie obrad Sejmu
12:00-13:30
Komitet Wykonawczy PiS
13:30-16:00
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich
25 września, piątek
POSIEDZENIE SEJMU RP
9:00-10:30
Głosowania
26 września, sobota
18:00-21:00
Radymno, spotkanie otwarte z mieszkańcami (w ramach KOW),  Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie
27 września, niedziela
14:00-17:00
Jarosław, spotkanie otwarte z mieszkańcami (w ramach KOW), Miejski Ośrodek Kultury
PAŹDZIERNIK
2 października, piątek
14:00-17:00
Przemyśl, II Festiwal Kultury RP, konferencja “Gdzie się kończy Zachód?”, Miejska Biblioteka Publiczna
3 października, sobota
godz. 18:00
Jasło, Spotkanie  z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, Dom Kultury Kolejarz
4 października, niedziela
11:30-17:00
STRACHOCINA k/Sanoka sanktuarium św. Andrzeja Boboli;
coroczne spotkanie Członków i Sympatyków PiS,
11:30 Koncert;
12:00 Msza św.;
13:30 Spotkania z mieszkańcami
godz. 17:00
Jarosław, Spotkanie  z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
8 października, czwartek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:10-8:20
Prezydium Sejmu
8:20-9:00
Konwent Seniorów
19:00-22:00
Prowadzenie obrad Sejmu
9 października, piątek
POSIEDZENIE SEJMU RP
12:00-15:00
Głosowania
10 października, sobota
8:00-10:15
 
COMIESIĘCZNE OBCHODY KU CZCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 8.00 Msza w Kościele Seminaryjnym
9:00-9:20 Składanie wieńca pod Pałacem Prezydenckim
9:30-10:15 Uroczystości na Powązkach Wojskowych
11:00-13:00
Warszawa, Konferencja „Zwycięska Kampania – Zwycięski Wódz Józef Piłsudski w 1920 r.”, gmach Senatu
Współorganizator Społeczny Komitet Czynu Niepodległościowego
11 października, niedziela
16:00-19:00
Przemyśl, Spotkanie otwarte, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
12 października, poniedziałek
17:30-19:30
Wałbrzych- Ząbkowice Śląskie- Ziębice, spotkanie otwarte
13 października, wtorek
19:45-22:00
Warszawa, Udział w oficjalnym obiedzie wydawanym przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów; Pałac Prezydencki
14 października, środa
10:00-12:00
Warszawa, spotkanie organizacyjne z ekspertami w sprawie Strategii Karpackiej
17.30
Przemyśl,Spotkanie otwarte z przedsiębiorcami w Przemyślu
16 października, piątek
17:00-19:00
Bydgoszcz, spotkanie otwarte z mieszkańcami (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów), KPSW
17 października, sobota
12:00-16:00
Rzeszów, Podkarpacka Konwencja Programowa PiS, Wojewódzki Dom Kultury
18:00-20:00
Brzozów, Spotkanie otwarte (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów), Brzozowski Dom Kultury
18 października, niedziela
10:30-13:00
Łowce (gm. Chłopice), spotkanie otwarte z mieszkańcami (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów)
17:00-19:00
Lubaczów, Konwencja Powiatowa PiS, Miejski Ośrodek Kultury
19 października, poniedziałek
16:30-17:30
Warszawa, spotkanie z p. Janem Petersenem oraz delegację OBWE nt. spraw związanych z przebiegiem kampanii wyborczej
20 października, wtorek
18:00
Wrocław,  Spotkanie otwarte z mieszkańcami(w ramach Korpusu Ochrony Wyborów)
21 października
11:00
Rzeszów, Konferencja prasowa nt. działania Korpusu Ochrony Wyborów na Podkarpaciu
18:00
Kielce, spotkanie otwarte (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów)
 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści