POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

„Jan Paweł II: Fundamenty demokracji”. Konferencja z udziałem Marszałka Sejmu

Wspominamy dzisiaj pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny, która miała ważne skutki także dla odrodzenia i rozwoju polskiego parlamentaryzmu. Pamiętamy słowa wypowiedziane 2 czerwca 1979 r. niedaleko stąd na Placu Zwycięstwa: „Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie i nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród” – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas pierwszego dnia konferencji „Jan Paweł II: Fundamenty demokracji.

W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski dyskutowano m.in. o historycznej roli Jana Pawła II dla odzyskania wolności przez narody Europy Środkowo-Wschodniej oraz aksjologicznych fundamentach na jakich opierać się winna demokracja.

– Obecnie uważamy za oczywistość ogromny wpływ Papieża i Kościoła katolickiego na proces upadku komunizmu oraz na powstawanie suwerennych, demokratycznych państw w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspierając te zmiany Jan Paweł II mówił nam jak budować sprawiedliwe społeczeństwo, jak utrwalać związki polityki z etyką. Konsekwentnie uświadamiał, że demokracja musi mieć aksjologiczne fundamenty. Mówił o groźbie „sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym”, że „demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” – stwierdził Marek Kuchciński.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że dla polskiego parlamentu szczególnie ważna jest debata o refleksjach Jana Pawła II dotyczących współczesnej Polski i zasad budowy naszej demokracji. – Tę aktualność widać wyraźnie, jeśli mówimy o zadaniach stojących przed nami. Zadanie pierwsze to dbałość o wartości stanowiące fundament demokracji: godność i poszanowanie praw człowieka oraz dobro wspólne, dla osiągnięcia którego potrzebne jest przyjęcie zasady solidarności, także w działalności politycznej i społecznej. Zadanie drugie to zbudowanie na aksjologicznym fundamencie dobrego, demokratycznego państwa. Zadanie trzecie dotyczy miejsca Polski w Europie – dodał marszałek Sejmu.

W trakcie spotkania edukacyjnego w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przypomniano katalog aksjologicznych fundamentów. Nawiązano m.in. do historycznego papieskiego przemówienia w Parlamencie z 11 czerwca 1999 r.

– Wówczas Ojciec Święty powiedział „Wiem, że po długich latach braku pełnej suwerenności państwa i autentycznego życia publicznego, nie jest rzeczą łatwą tworzenie nowego, demokratycznego ładu i porządku instytucjonalnego” – przypomniał marszałek Kuchciński.

Wśród tematów dwudniowych obrad (30-31 maja) przewidziano także m.in. model obecności Kościoła w rzeczywistości publicznej, jaki istnieje w Polsce dzięki Konkordatowi oraz znaczenie relacji Polski ze Stolicą Apostolską. Nie zabraknie też refleksji nad miejscem Polski w Europie oraz wizją Europy jaką prezentował Jan Paweł II, w nawiązaniu do jej chrześcijańskich korzeni.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej wraz z Katolicką Agencją Informacyjną.

CIS

fot. Łukasz Błasikiewicz

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści