POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Gratulacje dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński skierował serdeczne gratulacje do radnych nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla. Marszałek podkreślił w liście okolicznościowym, że otrzymane zaufanie jest potwierdzeniem wyróżniającej postawy i świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego. Zwrócił uwagę, że dzisiaj bardzo są potrzebni ludzi ideowi, którzy w oparciu o najważniejsze wartości, do których należą prawda, sprawiedliwość, solidarność, będą zdobywać wiedzę i budować dobrobyt naszego miasta i Ojczyzny.  Zaznaczył ponadto, że praca w Młodzieżowej Radzie jest wspaniałym początkiem takiej działalności. Wicemarszałek pogratulował również rodzicom młodych rajców wychowania tak znakomitych przedstawicieli miasta. W skład Rady wchodzą uczniowie przemyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści