POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Gloria Artis dla Andrzeja Mazura, pomysłodawcy Karmazynowego Szlaku

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przyznał Andrzejowi Mazurowi brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 26 sierpnia odznaczenie wręczył szef kancelarii premiera minister Marek Kuchciński.

– To wielka przyjemność odznaczyć tak zasłużoną i niebanalną postać, jaką jest Andrzej Mazur, który wzbogaca polską kulturę swoją poezją, esejami czy doświadczeniami wyniesionymi ze spektakli parateatralnych Grotowskiego – mówił szef KPRM. – Andrzej jest również skarbnicą pomysłów: to jego jest inicjatywa wpisania Przemyśla lub całych Karpat na listę UNESCO czy projekt turystycznego szlaku turystycznego „Karmazynowy Szlak – Crimson Route” Klajpeda-Saloniki. Medal ten cieszy mnie tym bardziej, że znamy się i przyjaźnimy jeszcze od czasów studiów na KUL – podkreśla Marek Kuchciński.

Uroczystość w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym poprzedziła konferencję „Współpraca państw karpackich w zakresie przyrodniczym, komunikacyjnym i kulturowym”, na której Andrzej Mazur przedstawiał stan zaawansowania planistycznego związanego z projektem Karmazynowego Szlaku turystycznego idącego wzdłuż trasy transportowej Via Carpathia od Kłajpedy na Litwie do Salonik w Grecji. Jest już gotowy I etap Szlaku na odcinku Kłajpeda-Dukla, strona techniczna na portalu Salon24.pl, i około 130 mniejszych lub większych publikacji nt. Szlaku.

Od października 2019 do lutego 2023 wzdłuż Via Carpathia przewidywano jedynie dwie trasy: Via Culturalia /autor Wit Wojtowicz/ jako kooperacja, wymiana, instytucji kultury państw karpackich i „Karmazynowy Szlak – Crimson Route”  – szlak turystyczny dostępny dla przeciętnego turysty. W 2023 przybyły dwa nowe projekty lub pomysły: ministra Andrzeja Adamczyka Carpathia Trail – szlak kolejowy, i Janusza Kapusty i Piotra Biesa – Mega Galeria, najdłuższa galeria świata, gromadząca dzieła sztuki, instalacje, rzeźby na całej trasie.

Według Andrzeja Mazura planowanie Karmazynowego Szlaku musi zatem uwzględniać cztery pozostałe projekty, czas planowania się wydłuża. Proponowane jest utworzenie w ramach Rady Programowej Stowarzyszenia Kluby Europy Karpat tzw. Komitetu Koordynacyjnego złożonego z przedstawicieli 5 już tych projektów, dla wzajemnej informacji o planach. Ponieważ jak na obecny czas ostanie odcinki Via Carpathia zostaną oddane w 2028-2029, takie są oficjalne wypowiedzi wykonawców – czasu jest dużo dla ustalenia szlaków dla wygody i satysfakcji turystów.  

Uzasadnienie nadania medalu

Andrzej Mazur od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zafascynowany ideą
spektaldi parateatralnych, których tajniki zgłębiał podczas staży w Instytucie Aktora — Teatrze
Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, na Uniwersytecie Poszukiwań Teatru
Narodów pod patronatem UNESCO, podczas spotkań międzynarodowej grupy stażowej pod
kierunkiem Zbigniewa Cynkutisa i Reny Mireciciej. Brał udział w międzynarodowej grupie
stażowej, gdzie zajęcia w tzw. „ulach” Ryszarda: Szwecja, Francja, Szwajcaria, Polska. Zajęcia
w tzvv. “ulach” Ryszarda Cieślaka, Jacka Zmysłowskiego, Włodka Staniewskiego, Reny
Mireckiej i Zbigniewa Cynkutisa. Reżyser i aktor parateatralnego zespołu „Warsztat”
w Lublinie, reżyser spektakli parateatralnych, m.in. spelctaldu pt. „Oddech i sen”, pierwszego
czysto parateatralnego spektaklu na świecie. Spektakularnym wydarzeniem artystycznym w
Jego reżyserii były w latach siedemdziesiątych akcje parateatralne w budynku KUL dostępne
gratis dla wszystkich zwane „ragami”, a to: „Raga powitalna”, „Raga wieża z gwiazd”, „ Raga
ptaki nad miastem”, „Raga polska”. Do realizacji jednego ze spektaldi zaangażował zespól
„Maanam” z Markiem Jackowskim i Milo Kurtisem. Zdobytą wiedzę i doświadczenie
przekazuje nadal i dzieli się nimi podczas przedsięwzięć parateatralnych m.in. podczas
„Wieczornej pieśni o nieskończonej ilości fal” z dziećmi w Puszczy Rominckiej w 2006 roku.
Dwa lata później zakłada blog autorski „Świat jako teatr” na platformie blogerskiej Salon24.pl,
gdzie publikuje szereg artykułów dokumentacyjnych i teoretycznych o „Warsztacie” Teatru
Akademickiego KUL, Uniwersytecie Poszukiwań Teatru Narodów we Wrocławiu w 1975
i teorii parateatru. Aktywny również na łamach autorskiego czasopisma intemetowego na
Facebook pn. „Poetry & Paratheatre Magazine” z tekstami autorów z całego świata pod egidą
„ThiRepublic of Poets. Festiwal Poezji i Form Sieciujących. Blogosfera Polska” w dziedzinie
poezji laboratoryjnej i eksperymentalnej, zyskującej w końcowej fazie działalności 400 000
odsłon w 2016 roku. Wydarzeniem towarzyszącym jest wirtualny festiwal, którego piąta edycja
odbyła się w 2021 roku z udziałem poetów, artystów, recenzentów polskojęzycznych z Polski,
USA i Irlandii, którzy zaprezentowali czterdzieści pięć tekstów w bibliotece Varia.
Panu Andrzejowi Mazurowi bliska jest też poezja. Debiutuje w latach
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w lubelskim tygodniku „Kamena” i kontynuuje swoją
działalność literacką przez następne dziesięciolecie na łamach czasopisma „Nowy wyraz”.
Ogłoszenie stanu wojennego w 1981 roku wprowadziło w Jego życie literackie ciszę literacką
i na znak protestu poeta nie publikował tekstów do 1989 roku. Punkt kulminacyjny działalności
twórczej nastąpił w czasopismach Marka Kuchcińskiego „Spojrzenia przemyskie” i „Strych
kulturalny” w latach 1994-1995 i rozwija się poprzez publikacje w „Nowej okolicy poetów”
Jacka Napiórkowslaego w Rzeszowie i na łamach własnego blogu Salon24.pl „Świat jako teatr”
z dedykacją dla miłośników wierszy, eseji, recenzji i not, obejmujących 500 tekstów i 325 000
odsłon. Blog jest swoistym narzędziem do przekazywania treści literackich i nowinek
organizacyjnych na temat planowanych i realizowanych spektakularnych przedsięwzięć
literackich, t.j.: Przemyski Festiwal Poezji pn. „Ogrody Poetów”, który doczekał się
dwudziestej edycji w 2020 r. po wcześniejszych odsłonach, gdzie z pasją Pan Mazur
popularyzował twórczość poetów: Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Jerzego Grotowskiego i Adama Zagajewskiego, kandydata do Literackiej nagrody Nobla.
Niezależnie od festiwalu publikuje tom poezji „Traffic” z tekstami dwudziestu siedmiu wierszy
w Podkarpacicim Instytucie Książki i Marketingu w Rzeszowie w 2018 roku, z którym dociera
za granicę. W 2020 irlandzki tom esejów Martina Smallridge „ Breaking through the inky night
(On trivial yet deadly serious matters)”, Lyrics Editorial House, Portlaoise 2021,
Ireland przedstawia tekst o tomie TRAFFIC wraz z przekładem wiersza pt “26/ I gdyby” na
język angielski. Wiersz 11 został przetłumaczony na język angielski przez Urszulę Kotlarską
z Francji oraz kanadyjskiego blogera.
Oprócz działalności artystycznej Pan Andrzej Mazur jest autorem i współautorem
następujących inicjatyw: wpisania miasta Przemyśla na Listę Światowego Dziedzictwa
Ludzkości UNESCO, projektu turystycznego szlaku dla przeciętnego turysty pod nazwą
„Karmazynowy Szlak, Crimson Route” Klajpeda-Saloniki 3500 lan 2019-2024/25 oraz
inicjatywy wpisania całych Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wpisu całych
Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Projekt jest promowany w sieci poprzez
grupę na FB „Europa Karpat”, która prezentuje teksty nawiązujące do idei na portalach
społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/AndMazur/

Opis zasług uzasadniających nadanie medalu
Konsekwentna popularyzacja spektakli parateatralnych w kraju i za granicą wśród miłośników
sztuki teatralnej począwszy od przyszłych absolwentów szkól teatralnych kończąc na młodych
widzach współczesnych. Spektakle parateatralne są motywem przewodnim przygotowywanej
w tym roku do druku, również z inicjatywy Pana Andrzeja Mazura, książki autorstwa Marty
Olejnik pt. „Strych. O środowisku kulturalnym w czasach PRL”.
Długoletnia popularyzacja poezji współczesnej, będącej artystycznym manifestem na każde
czasy poprzez słowo pisane, współczesne nośniki informacji i udział w przedsięwzięciach
literackich.
Aktywność w realizacji szeregu projektów na rzecz wpisania Karpat na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

fot. M. Olejnik

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści