POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Ewa Leniart wojewodą podkarpackim

Ewa LeniartPremier Beata Szydło powołała Ewę Leniart na stanowisko wojewody podkarpackiego.

Ewa Leniart, dyrektor rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2005-2007, kiedy wojewodą była Ewa Draus (PiS), Ewa Leniart była dyrektorem gabinetu wojewody. Leniart ma 39 lat, jest doktorem prawa, wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim, jest też radną wojewódzką. Urodziła się w Dylągówce, w województwie podkarpackim. W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.

W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełniła funkcję koordynatora, a następnie dyrektora Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2006 r. jest asystentem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii prawa polskiego i historii powszechnej prawa. W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach z historii państwa i prawa polskiego po roku 1944 w zakresie funkcjonowania powojennego wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej, prawa karnego i administracyjnego. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej i usiłowanie zmiany ustroju państwa w drodze przemocy w orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1955″.

Żródło: IPN

Praca, pokora i służba obywatelom to zadanie, które powinniśmy realizować. Dołączacie w tej chwili do naszej drużyny. Wszyscy razem jesteśmy powołani do tego, aby realizować dobrą zmianę. Urzędy wojewódzkie muszą stać otworem do obywateli – mówiła Premier Beata Szydło w Kancelarii Premiera Rady Ministrów podczas wręczania nominacji nowym wojewodom.

Lista nowych wojewodów:

 • Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart
 • Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich
 • Wojewoda Zachodniopomorski – Piotr Jania
 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki
 • Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski
 • Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffman
 • Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz
 • Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau
 • Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera
 • Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek
 • Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak
 • Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek
 • Wojewoda Opolski – Adrian Czubak
 • Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek
 • Wojewoda Małopolski – Józef Pilch
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści