POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Europa Karpat: Zwiększenie dostępności na obszarze Trójmorza – eliminacja barier infrastrukturalnych

Jesteśmy w trakcie wielkiego procesu historycznego, który może zmienić naszą część Europy. Komunikacja jest podstawą rozwoju, a droga Via Carpatia przyczyni się również do rozwoju współpracy kulturalnej i regionalnej. W ramach tej trasy powstaną także określone drogi, koleje i lotniska i miejsca pracy – powiedział podczas konferencji Europa Karpat jej inicjator, b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Podczas panelu „Zwiększenie dostępności na obszarze Trójmorza – eliminacja barier infrastrukturalnych” ministrowie transportu Białorusi, Ukrainy, Litwy i Węgier rozmawiali o potrzebie komunikacyjnej integracji. Według nich droga Via Carpatia powinna należeć do sieci bazowej TEN-T i wszystko wskazuje na to, że tak się stanie, bo 11 krajów popiera ten wniosek.

– Państwa Europy Środkowej powinny ściśle współpracować na rzecz koordynacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Gospodarki naszych państw w mniejszym lub większym stopniu są współzależne i od nowoczesnego skomunikowania naszego regionu zależy kondycja każdej z nich. Razem możemy więcej, podzieleni  – prędzej czy później przegrywamy – powiedział Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury przekonywał, że znaczenie programów infrastrukturalnych, takich jak Via Carpatia, Rail Baltica, Kolej Dużych Prędkości, rozpatrywany jest nie tylko w skali Polski, ale też całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tak duże projekty infrastrukturalne będą oddziaływały na region, usprawniając komunikację i wymianę towarową z korzyścią dla wszystkich krajów Trójmorza oraz Partnerstwa Wschodniego.

Minister transportu z Węgier Laszló Mosóczi przekonywał, że do końca 2021 roku na Węgrzech będzie dokończona cała Via Carpathia, od granicy ze Słowacją, przez Miskolc do granicy z Rumunią! Przypomniał także, że utworzony został korytarz kolejowy Amber, który „będzie przyszłością dla naszych dzieci”. Połączyć on ma m.in. Polskę, Słowację i Węgry szybką linią kolejową.

Minister infrastruktury Ukrainy Vladislav Kriklij zwrócił uwagę, że budować należy nie tylko korytarze drogowe, ale również korytarze cyfrowe. – Transport to jest główny system ekonomii naszych krajów, musimy dlatego razem kooperować i szukać najlepszych rozwiązań – mówił.

Minister transportu i komunikacji Białorusi Aleksiej Avramenko podkreślił, że Białoruś jest państwem tranzytowym, więc kwestie budowy dróg, kolei czy modernizacji przejść granicznych jest bardzo ważna.

Wydarzeniem specjalnym podczas konferencji Europa Karpat było wręczenie ministrowi Andrzejowi Adamczykowi najwyższego litewskiego odznaczenia resortowego „Za zasługi dla systemu transportu i komunikacji”. Moderatorem panelu był europoseł Bogdan Rzońca.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści