POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Europa Karpat: rozwój pod rękę z kreatywnymi kobietami

Odpowiedzi na pytanie „Jak wesprzeć rozwój gospodarczy” będą szukali uczestnicy 31. konferencji Europa Karpat, która rozpocznie się w sobotę (27.11) w Węgierskiej Górce. Otworzy ją Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, szef Karpackiego Zespołu Parlamentarnego i pomysłodawca cyklu.

Transmisja: https://youtu.be/u8frXGielPU

Europa Karpat stała się już czymś znacznie ważniejszym niż konferencją, która od lat łączy polityków, ekonomistów, przedsiębiorców, twórców kultury, naukowców z różnymi inicjatywami obywatelskimi w obrębie Karpat.

Tym razem debaty toczyć się będą w obrębie trzech głównych tematów zebranych w panele. Pierwszy z nich dotyczy tzw. ustawy górskiej.

Dyskusje o niej trwają od lat, ale w lipcu 2021 roku powstał Parlamentarny Zespół ds. ustawowego uregulowania polityki górskiej. Głównym celem zespołu są zadania na rzecz wsparcia terenów górskich i podgórskich, w celu zahamowania spadku produkcji rolniczej na tych terenach z zachowaniem ochrony środowiska, zmniejszenia ubóstwa, zwiększenia rozwoju gospodarczego poprzez budowę infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, wodociągowej, podniesienie jakości życia.

Zaproszeni goście będą mieli okazję opowiedzieć o kulisach tworzonych aktów prawnych i problemach, jakie są z tym związane. Konkretne przepisy dopiero powstają i powinny dotyczyć obszarów leżących powyżej 500 m n.p.m., czyli terenów górskich i terenów podgórskich (350-500). Zaproszony został między innymi wicepremier, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Henryk Kowalczyk. 

– Planujemy wsparcie na przykład  poprzez zwiększenie dopłaty do paliwa na terenach górskich. Aktualnie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Eksperci przygotowują także rozwiązania pozwalające na wsparciu hodowli bydła i krów od pierwszej sztuki i wsparcie płatnością redystrybucyjną od 1 ha (było od 3 ha) – tłumaczy minister.

Drugi panel będzie poświęcony funduszom europejskim, które mogą wesprzeć rozwój Karpat.

– Karpaty mają ogromny potencjał, który dzięki współpracy ponad granicami państw, możemy lepiej wykorzystać. Dlatego tak ważne jest, aby powstała strategia makroregionalna UE dla Karpat. Strategia Karpacka wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczy odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia. Będzie kołem zamachowym dynamicznego i zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu unikalnych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru – zapowiada minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który będzie uczestnikiem Europy Karpat.

Warto też zwrócić uwagę na opinię Dawida Laska, wiceprezesa Euroregionu Karpackiego.

– Dzisiaj rozmowa o funduszach europejskich dla Karpat to właściwie refleksja o braku instrumentu finansowego na poziomie współpracy terytorialnej dla całego obszaru (program karpacki) oraz dyskusja o rzeczywistych możliwościach koordynacji istniejących programów transgranicznych i transnarodowych. To ogromne wyzwanie, szczególnie w kontekście niskiej kultury organizacyjnej współpracy terytorialnej obejmującej cały makroregion karpacki. Szansą są profesjonalne i oddolne sieci i struktury współpracy takiej jak Euroregion Karpacki i proponowane przez Euroregion Transgraniczne Obszary Funkcjonalne, jako nowy model rozwojowy dla obszarów transgranicznych. Należy poszukiwać również pól i celów współpracy poza zasięgiem środków finansowych UE.  Wykorzystanie i łączenie potencjału Karpat w ramach międzynarodowych konceptów, takich jak marka karpacka CARPATHIA jest realną perspektywą dla wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej w Karpatach – wyjaśnia.

Nie byłoby gospodarki i kultury Karpat, gdyby nie aktywność kobiet. Podczas Forum będą miały one szczególny głos.

– Chciałabym, aby panel „Ruch kobiet Europy Karpat” podjął tematy związane z rolą kobiety we współczesnym świecie i możliwością jej oddziaływania na rzecz środowisk, w którym żyją, pracują. Podkreślenia wartości tradycyjnych rodziny, kultury, obyczaju. Promowania we własnych środowiskach znaczenia kobiet jako matki, żony, pracownika, wspierania w działaniach na rzecz pomocy w wychowaniu dzieci, uzupełniania wykształcenia, uregulowań prawnych w zakresie kodeksu pracy, wynagrodzeń – deklaruje Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP i moderatorka 3. panelu.

Europa Karpat

27 listopada 2021 r. (sobota)

XXXI konferencja poświęcona rozwojowi obszaru Karpat

10:50 – 11:00

Otwarcie konferencji

Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP

11.00 – 12.00       

I. Rozwój obszaru Karpat – ustawa górska

Moderator: Kazimierz Matuszny, Poseł na Sejm RP, Karpacki Zespół Parlamentarny

Prelegenci:

 • Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP
 • Michal Milerski, Pracownik naukowy Praha-Uhrineves, Czechy
 • Jozef Kondela, Manager Agroturystyki, nagroda agromanadżera roku 2019 r. Słowacji
 • Maria Wisińska-Kurz, Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu, Wody Polskie
 • Andrzej Kalata, Starosta Żywiecki 

12.10 – 13.10       

II. Fundusze europejskie w rozwoju Karpat

Moderator: Marek Kuchciński, przew. Komisji SZA, Karpacki Zespół Parlamentarny  

Prelegenci:

 • Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Dawid Lasek, Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki,
 • Peter Madigár, koordynator projektu Szlak Kultury Wołoskiej
 • Marcin Filip Dyrektor Biura Euroregionu Beskidy
 • Sylwia Cieślak-Wilk, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Marek Regel, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu

13:20 – 14:20 

III. Ruch kobiet Europy Karpat

Moderator: Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP

Prelegenci:

 • Ewa Szymańska, Poseł na Sejm RP
 • Jadwiga Wiśniewska, Poseł Parlamentu Europejskiego
 • Agnieszka Biegun Juszczyna, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Anna Wasilewska, Wójt Gminy Jeleśnia
 • Agnieszka Wyszyńska, wójt gminy Kuryłówka
 • Teresa Brzeżawska-Juszczak, wójt gminy Tyrawa Wołoska
 • Nelli Rokita, b. Poseł na Sejm RP
 • Irena Golec, działaczka społeczna

14:20 – 15:00

Prezentacja na temat owczarstwa

 • Piotr Kochut, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne
 • Józef Michałek, Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich

15.00 – 16:00

Lunch dla uczestników konferencji 

Konferencja organizowana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści