POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Europa Karpat. Forum Ekonomiczne w Krynicy – program

5 i 6 września odbędzie się kolejna edycja Konferencji Europa Karpat. Parlamentarzyści, ministrowie, eksperci i samorządowcy i spotkają się w Krynicy-Zdroju by rozmawiać o polityce migracyjnej, strategii rozwoju Karpat i bezpieczeństwie regionu, infrastrukturze w Europie Środkowej, przyszłości Unii Europejskiej. Gospodarzem i organizatorem wydarzenia jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego wystąpienie otworzy Forum.

5 września. 10:45-11:45 Sąsiedzi Europy czy sąsiedzi w Europie?

W tej części dyskusja będzie koncentrowała się na zagadnieniach polityki migracyjnej, doświadczeniach i wymiarze południowym i wschodnim europejskiej polityki sąsiedztwa. Moderatorem będzie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a głos zabiorą Calin Popescu-Tariceanu (przewodniczący Senatu, Rumunii), Stanisław Karczewski (marszałek Senatu), Vladimir Marinkovic (zastępca przewodniczącego Skupsztiny Republiki Serbii), Micaela Navarro Garzón (wiceprzewodnicząca Kongresu Deputowanych Hiszpanii), János Latorcai (wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier), Krzysztof Szczerski (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP) oraz Andrija Nikolić (przewodniczący Komisji ds. Stosunków Międzynarodowych i Emigrantów Parlamentu Czarnogóry).

11:55-12:55 Rozwój w Karpatach – rozwój wokół Karpat

Kolejny panel dyskusyjny to m.in. pytania o przyszłość karpackiej strategii makroregionalnej. Debatę będzie prowadził Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Paneliści w tej części konferencji to Mihály Varga, wicepremier i minister finansów Węgier, Dan Octav Paxino (sekretarz stanu w rumuńskim Ministerstwie Funduszy Europejskich), Władysław Ortyl (marszałek województwa podkarpackiego), Oleksandr Hanushchyn (przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej), Ján Ferenčák (burmistrz Kežmarok, Członek Europejskiego Komitetu Regionów), Jean Pierre Halkin (szef wydziału Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej), Denisa Žiláková (dyrektor generalna Centralnego Organu Koordynującego w Biurze Wicepremiera ds. Inwestycji i Informatyzacji Słowacji).

13:05-14:20 Europa Środkowa – infrastruktura w przebudowie

Via Carpatia, Rail Baltica oraz Kolej dużych prędkości Warszawa-Kraków-Brno-Bratysława-Budapeszt-Belgrad – to główne zagadnienia, które zostaną poruszone w tej części spotkania. Moderatorem dyskusji będzie poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury. Rozmawiać będą: Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury), Rokas Masiulis (minister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej), Árpád Érsek (minister transportu i budownictwa Republiki Słowackiej), Volodymyr Omelyan (minister infrastruktury Ukrainy), Dan Ťok (minister transportu Republiki Czeskiej) oraz Péter Szijjártó (minister spraw zagranicznych i handlu Węgier).

14:25-15:25 „Quo vadis, Europo?” – kierunki rozwoju Europy i przyszłość Unii Europejskiej

Następna część konferencji będzie poświęcona dyplomacji parlamentarnej, współpracy w makroregionie, pytaniom o zacieranie się podziału na stare i nowe państwa członkowskie i o połączenie postulatów większej integracji w UE z koncepcją Europy państw solidarnych i suwerennych. Rozmowę poprowadzi prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a wezmą w niej udział: Richárd Hörcsik (przewodniczący Komisji Spraw Europejskich parlamentu Węgier), David Engels (Wolny Uniwersytet Brukselski), prof. Waldemar Paruch (Centrum Analiz Strategicznych), Aleksander Tomsky (dyrektor zarządzający, Leda Publishers, Czechy), Aymerick Chauprade, europoseł.

17:15-18:30 Ciche połoniny – jak zapewnić bezpieczeństwo polityczne w Europie Karpat?

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, sąsiedztwo na wschodzie, współdziałanie w ramach NATO – to niektóre z tematów ostatniego środowego panelu. Moderatorem będzie Zsolt Nemeth, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier, zaś gościem specjalnym minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W dyskusji głos zabiorą: József Czukor (Urząd Rady Ministrów, Węgry), Ben-Oni  Ardelean (wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Rumunii), Tomasz Szatkowski (podsekretarz stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej), Martin Fedor (przewodniczący Słowacko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej), Lolita Čigāne (przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich w Parlamencie Łotwy), Miro Kovač (przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej Parlamentu Chorwacji) oraz Jan Farsky (poseł do Izby Deputowanych Republiki Czeskiej).

Po zakończeniu środowej części konferencji odbędzie się uroczystość wręczenia nagród dla projektów karpackich. Podczas wydarzenia zaplanowano wystąpienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

6 września. 10:40-11:55 Ścieżkami mędrców – Collegium Carpathicum

Podczas pierwszego czwartkowego panelu dyskusja będzie się koncentrować wokół Collegium Carpathicum, nowego projektu współpracy akademickiej regionu Karpat. Rozmowę poprowadzi Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W panelu wezmą udział: Sándor Őze (dyrektor Instytutu Historii, Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie), Sławomir Solecki (prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu), Jan Lata (rektor Uniwersytetu w Ostrawie), Ladislav Šuhányi (prorektor Uniwersytetu Preszowskiego), Igor Cependa (rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku) i Stefan Purici (zastępca rektora Uniwersytetu Stefana III Wielkiego w Suczawie).

12:05-13:05 Międzymorze? Trójmorze? Idea Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Europy Środkowej i Wschodniej

Międzymorze, Trójmorze, filary i mankamenty współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej – to niektóre z zagadnień kolejnej części konferencji. Prowadzącym będzie poseł Włodzimierz Bernacki, przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a głos zabiorą: Angelo Farrugia (przewodniczący Izby Reprezentantów Malty), Gordana Čomić (wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii), Ognjen Tadić (wiceprzewodniczący Izby Narodów Bośni i Hercegowiny), Bogdan Borusewicz (wicemarszałek Senatu), Andrius Kubilius (wiceprzewodniczący Komisji Spraw Europejskich Seimasu Republiki Litewskiej) oraz Mykola Kniazhytski (współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Radzie Najwyższej Ukrainy).

13:15-14:15 Europa Środkowa – zwornik kultur – chrześcijańskie fundamenty

Następny panel koncentruje się m.in. na symbolach, mitach, archetypach oraz roli chrześcijaństwa w kształtowaniu współczesnego oblicza Europy. Moderatorem będzie prof. Maciej Szymanowski, doradca Marszałka Sejmu, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W.Felczaka. Paneliści tej części konferencji: Matyáš Zrno (wicedyrektor think tanku Instytut Obywatelski – Obcanský Institut z Czech), Pavol Mačala (Stowarzyszenie Naukowe Personalizm, Słowacja), Ks. Abp. Zbigniew Stankiewicz (Metropolita Rygi), Lorinc Nacsa (deputowany do Zgromadzenia Narodowego Węgier), Ks. Franjo Topić (przewodniczący Chorwackiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Napredak”, Bośnia i Hercegowina), Zbigniew Krysiak (SGH, Prezes Instytutu Myśli Schumana) oraz Csaba György Kiks (Uniwersytet Warszawski).

14:25-15:25 Karpacka oikouménē – jak ocalić ją dla przyszłych pokoleń?

Ostatnia część konferencji będzie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi ziem górskich w politykach rozwoju Europy i korzystaniu z zasobów Karpat. Debatę poprowadzi Markijan Malskyj, dziekan wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego, a w panelu głos zabiorą: Lajos Kepli (wiceprzewodniczący Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, Zgromadzenie Narodowe, Węgry), poseł Małgorzata Gosiewska (wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych), Artur Michalski (zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Ján Mičovský (b. Deputowany do Rady Narodowej Republiki Słowackiej).

Forum Krynica

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści