POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

„Emerytura Plus”, dalsze uszczelnianie VAT, walka z mafią lekową. Zapowiedź 79. posiedzenia Sejmu

W środę 3 kwietnia o godz. 10:00 rozpocznie się 79. posiedzenie Sejmu. Głównym punktem obrad będzie projekt „Emerytura Plus”, czyli dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów w 2019 r. W porządku posiedzenia także m.in. kolejne propozycje dotyczące uszczelniania VAT i projekt uderzający w mafię lekową. Posłowie będą też pracować nad ratyfikacją protokołu ws. akcesji Macedonii Północnej do NATO.

Zgodnie z przedstawionym przez rząd projektem dotyczącym świadczenia „Emerytura Plus”, w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów. Ze świadczenia skorzystają osoby w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby pobierające kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czy renty socjalne. Rząd podkreśla, że w celu poprawy sytuacji emerytów i ich bezpieczeństwa finansowego w 2019 r. realizowane jest po raz pierwszy od 30 lat potrójne działanie na rzecz seniorów: kwotowa waloryzacja emerytur, obniżony PIT i właśnie świadczenie „Emerytura Plus”.

Utworzenie jednej bazy podatników VAT zakłada proponowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Ta rządowa propozycja wpisuje się w realizację exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Celem nowych rozwiązań jest dalsze uszczelnienie systemu VAT. Przyczynią się one również do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy. Zgodnie z projektem, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostanie udostępniony wykaz podatników VAT. Rejestr mazminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich.

Koniec z nielegalnym wywożeniem medykamentów z Polski – taki ma być efekt rządowych propozycji zmian w Prawie farmaceutycznym i ustawie o działalności leczniczej. Celem jest skuteczna walka z mafią lekową.Projekt przewiduje zaostrzenie kar za nielegalny wywóz leków. Wprowadza zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze u detalistów,m.in. w aptekach. Nabywanie, zbywanie, wywóz lub przechowywanie leku wbrew prawu będzie zagrożone pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przy przestępstwach na dużą skalę – od 6 miesięcy do 8 lat, a jeśli przestępstwo będzie dotyczyło leku zagrożonego brakiem dostępności w Polsce będzie grozić od roku do 10 lat więzienia.

Sejm zajmie się projektem dotyczącym ratyfikacji protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli 6 lutego 2019 r. Rząd wskazuje, że polityka rozszerzenia NATO ma nadal fundamentalne znaczenie dla zwiększania strefy bezpieczeństwa i stabilności w Europie i wokół jej granic. W ocenie rządu wejście Macedonii Północnej do NATO powinno przynieść odczuwalną stabilizację dla całego regionu Bałkanów Zachodnich i korzystną zmianę środowiska bezpieczeństwa wokół Polski.

Podczas 79. posiedzenia Sejm rozpatrzy także wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W głosowaniach, zaplanowanych na drugi dzień obrad, Izba podejmie m.in. decyzję w sprawie powołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełny porządek 79. posiedzenia Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp

Zapowiedź wideo na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ou9nhlm9EZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Dx6DkhlrJ-jpMTVnJ5wwpzlTscYtWMQ9QLaOIWtrE5fwYIlPqEz5PbZw

Link do komunikatu na stronie Sejmu: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=C39276B74F52C96DC12583CC003D02C9

Sejm RP/ fot. Marta Olejnik
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści