POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dzień Ratownika GOPR

Ratownicy górscy pełnią w imieniu państwa szczególną rolę – dbają o bezpieczeństwo ludzi, działając w terenie niezwykłym: w górach, które uczą nie tylko pokory, ale też pokazują piękno przyrody i estetykę krajobrazu. Te okoliczności w sferze pokornego odczuwania wzniosłości, piękna przyrody i krajobrazu wyróżniają szczególnie ratowników górskich w gronie różnych organizacji i konfraterni działających w sferze publicznej – mówił Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, jednocześnie pełniący funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego.

Uroczystości związane z Dniem Ratownika miały miejsce w paśmie Żukowo-Holica k. Ustrzyk Dolnych, gdzie przed II wojną światową były tereny szybowcowe dla wojska.

To szczególne zaangażowanie i poświęcenie GOPR-owców w grudniu 2021 r. docenił Sejm, uchwalając ustawę, na mocy której od początku tego roku emerytowany ratownik otrzyma dodatek do emerytury w wysokości 200 zł. Rządzący docenili naszych seniorów, którzy ratowali turystów w górach w latach 50. 60. 70., kiedy GOPR nie dysponował sprzętem na miarę dzisiejszych czasów.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści