POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dzień Azji i Pacyfiku – Sejm RP

Dzień Azji i Pacyfiku w Sejmie daje pole do dyskusji na tematy współpracy Polski z krajami azjatyckimi. W dzisiejszych panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, politycy, naukowcy i przedsiębiorcy.

Otwierający spotkanie marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił wzrastające znaczenie Azji i Pacyfiku we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Mówił, że Polska wyraźnie widzi ten trend i docenia.

– Siłą Azji i Pacyfiku są na pewno ludzie i gospodarka. Ten region posiada największe zaludnienie na świecie oraz odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce. Warto przypomnieć, że w 2015 roku wśród 20 największych gospodarek świata aż pięć znajdowało się w tamtym regionie – mówił marszałek. Zaznaczył, że o znaczeniu i atrakcyjności tego regionu stanowi również znaczne zróżnicowanie kulturowe i odmienność historyczna.

Według marszałka Kuchcińskiego dla państw Europy Środkowej i Wschodniej region Azji i Pacyfiku posiada wyjątkowe znaczenie z kilku powodów: racji geopolitycznych, powiązań gospodarczych, siły gospodarczej i potencjału politycznego.

Polska jako ważne państwo w Europie Środkowej i Wschodniej podejmuje działania na rzecz koordynacji współpracy państw naszego regionu, zwłaszcza na forum UE oraz V4, ukierunkowanej na region Azji i Pacyfiku oraz poszczególne państwa. Wymienię dwie inicjatywy: forum 16+Chiny oraz dialog z Japonią i Republiką Korei na forum Grupy Wyszehradzkiej. Dla nas bardzo ważna jest też współpraca z państwami azjatyckimi w kwestii zażegnania konfliktu ukraińskiego. Odnosimy w tej kwestii sukcesy, pozyskując poparcie międzynarodowe na rzecz Ukrainy wśród państw Azji i Pacyfiku.

Polacy okryli już tzw. Daleki Wschód na przełomie XIX i XX wieku, kiedy poszukiwali najlepszej strategii walki o swoją niepodległość. Do legendy w polskiej polityce przeszły równoczesne wizyty Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w Japonii w 1904 roku. Dodatkowym czynnikiem wzbudzającym zainteresowanie Azją i Pacyfikiem była obecność w regionie Polonii – najpierw byli to zesłańcy i ich potomkowie, a następnie emigranci z ziem polskich.

– W ostatnich miesiącach Azja i Pacyfik są regionem wzmożonej aktywności Polski na arenie międzynarodowej. Warto wskazać na aktywność Prezydenta RP i rządu, w tym ministra spraw zagranicznych. Polska przystąpiła do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, powstałego z inicjatywy ChRL. Sejm RP rozpoczął także w tym roku intensywną dyplomację parlamentarną ukierunkowaną na państwa Azji i Pacyfiku – mówił marszałek Kuchciński.

Wśród parlamentarzystów wzrasta zainteresowanie Azją. Marszałek Sejmu prowadził we wrześniu w Warszawie rozmowy z wysokimi przedstawicielami izby ustawodawczej ChRL. Przygotowuje się do złożenia w 2017 r. wizyt niektórych państwach regionu, w tym zamieszkiwanych przez Polonię.

Dzień Azji i Pacyfiku jest dobrym i sprawdzonym środkiem dyplomacji publicznej, w tym parlamentarnej, służącym promocji stosunków Polski z państwami tej części świata oraz upowszechnianiu wiedzy o tym regionie w polskich środowiskach opiniotwórczych.

dscf4494

ku040371 dscf4498 dscf4492-001 dscf4484 dscf4483

 

 

dscf4531-001

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści