POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dobre zmiany na Podkarpaciu w 2018 roku

W 2018 roku na Podkarpaciu wdrożono programy infrastrukturalne, zdrowotne i społeczne. Na program „Rodzina 500 plus” z budżetu wojewody przeznaczono ponad 1,4 mld, na program „Senior plus” – 5 mln, na „Dobry start” – ponad 80 mln zł.

Dzięki pieniądzom z regionalnego programu operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 do 5 tys. zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach. Zrealizowano ponad 150 projektów o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Środki przeznaczono także na wsparcie przedszkoli specjalnych i integracyjnych oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponad 11, 5 mln zł ministerialnego wsparcia trafiło do podkarpackich szpitali na doposażenie bądź budowę szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nową aparaturę medyczną mają placówki w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Krośnie, Rzeszowie i Przemyślu. Dzięki dotacji milina złotych szpital powiatowy w Ustrzykach mógł zakupić nowoczesny ultrasonograf.

Od 2016 do 2018 roku wypłacono także środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczanie osuwisk — zaległości powstałe za rządu PO-PSL sięgały 2007 roku. W 2018 roku na realizację 430 zadań przeznaczono ok. 124 mln zł.

Wyremontowano, odbudowano lub przebudowano ponad 260 km dróg gminnych i powiatowych, 53 obiekty mostowe i przepusty na drogach gminnych i powiatowych.

Blisko 5 mln zł zostało przekazanych na całkowitą przebudowę mostu w miejsowości Terka w powiecie leskim, który nie był przebudowywany od kilkudziesięciu lat. Był wąski, drewniany, o niskiej nośności. Turyści, którzy jechali przez niego w Bieszczady, musieli przechodzić pieszo, bo było zbyt niebezpiecznie. Teraz most jest murowany, szeroki i ma wysoką nośność. Wycieczki autokarowe mogą już bezpiecznie przez niego przejeżdżać.

W 2018 roku dofinansowane zostały remonty i przebudowy lokalnych dróg i mostów z dwóch programów:

1) Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2018, z którego w 2018 roku za pośrednictwem wojewody przeznaczono ponad 50 mln 200 tys. na ponad 92 km dróg.

2) Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 roku, na który zzostało przekazanych ponad 81 mln zł (50 mln 200 tys. z rządu i 31 mln od wojewody) na około 150 km dróg.

W ramach ostatniego programu dofinansowaniem została objęta m.in. droga na ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu, która od 40 lat była jedynie doraźnie naprawiana.

W 2018 roku prężnie rozwijał się flagowy projekt komunikacyjny rządu PiS, czyli trasa Via Carpatia. Ma ona być motorem rozwoju regionu; pobudzić gospodarkę, przyciągnąć inwestycje, zwiększyć liczbę miejsc pracy. Na Podkarpaciu odcinek drogi S-19 docelowo będzie miał 174 km — od Barwinka do granicy z województwem lubelskim.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści