POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dobra zmiana dla Karpat

6-8 września w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”

Europa Karpat od 2011 roku inspiruje do działań mających na celu równomierny rozwój Europy Środkowo-Wschodniej. Równowaga między ekonomią a ekologią, ochrona unikatowych terenów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, mądre użytkowanie zasobów naturalnych – w szczególności wody pitnej – rozwój usług czy infrastruktury oraz wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności są priorytetami współpracy krajów karpackich.

Makroregion karpacki, jako łączący terytoria różnych państw i regionów powiązanych wspólnymi cechami i problemami, zasługuje na inicjatywę, która zainspirowałaby powstanie piątej strategii, na wzór Strategii Morza Bałtyckiego czy Strategii Dunajskiej. W 2013 roku wystąpiono z kompleksowymi propozycjami – przyjęcia przez Unię Europejską programu operacyjnego „Karpacki Horyzont 2020” oraz budowy transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego „Via Carpathia” i włączenia go do drogi transeuropejskich sieci transportowych TEN-T. Trasa ta, przebiegająca przez wschodnie obszary UE, powinna stać się swoistym rdzeniem, wokół którego tworzył się będzie trwały rozwój całego makroregionu karpackiego czy wewnętrzną integrację, np. na terenie Polski.

Inicjatywa „Europa Karpat” jest jedną z płaszczyzn współpracy regionalnej, która powinna być harmonijnie powiązana z innymi projektami inspirowanymi ideą Międzymorza lub regionu ABC (morza: Adriatyckie, Bałtyckie, Czarne). Siłą projektu „Europa Karpat” jest jego oparcie na konkretnych interesach, szlakach tranzytowych, potrzebach społecznych, spójności środowiskowej i zdolności do współpracy. Został również wyznaczony nowy kierunek, mający na celu refleksję i współdziałanie na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w regionie.

Wśród zaproszonych przez marszałka Kuchcińskiego gości będą m.in. parlamentarzyści, członkowie rządów, naukowcy i biznesmeni z Albanii, Armenii, Bułgarii, Czech, Holandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

 

okła

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści