POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dialog społeczny drogą do normalności – zjazd delegatów NSZZ „Solidarność”

– Przed Państwem czas podsumowań i oceny dotychczasowych działań, a także spojrzenia w przyszłość i nakreślenia planów. Zadania, jakie sobie stawiacie są zawsze ambitne i mają na celu obronę praw rolniczej społeczności. Jesteście Państwo spadkobiercami idei, jakie przyświecały rolnikom ponad trzy dekady temu. Wówczas z ogromną determinacją sprzeciwiliście się komunistycznej władzy, walcząc o wolność słowa i przekonań, a także szacunek dla ciężkiej pracy na ziemi i poszanowanie własności – napisał w liście do delegatów 28. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku.  – Siłę czerpaliście z jedności oraz wsparcia Kościoła, jak również robotników i inteligencji. To piękne solidarnościowe dziedzictwo jest powodem do wielkiej dumy, ale też zobowiązaniem dla obecnych członków Związku. Nie sposób przecenić Państwa zasług na rzecz przemian demokratycznych w naszym kraju, a przede wszystkim znaczącego wkładu dla rozwoju polskiej wsi. Obecnie rodzime rolnictwo nie odbiega od europejskich standardów, a  nasza żywność wciąż podbija nowe konsumenckie rynki, ciesząc się doskonałą opinią – podkreślił marszałek.

Obecny na uroczystości prezydent Andrzej Duda podziękował za zaufanie, którym Solidarność obdarzyła obecną władzę i zapewnił, że podjęte podczas kampanii wyborczej zobowiązania wobec Solidarności będą sukcesywnie realizowane. Jako przykład już zrealizowanych obietnic Andrzej Duda przytoczył obniżenie przez Sejm wieku emerytalnego.

Najbardziej zasłużonym członkom Związku prezydent wręczył odznaczenia państwowe: Złote Krzyże Zasługi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Najważniejsza część Zjazdu dotyczy roli dialogu społecznego, a także funkcjonowania powołanej przez prezydenta w 2015 r. Rady Dialogu Społecznego (RDS).

Uczestnicy zjazdu wezmą udział w przygotowanym przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „S” panelu dyskusyjnym „Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.

W ostatnim czasie w ramach RDS powstała grupa robocza do spraw europejskiego dialogu społecznego, której moderatorami są przedstawiciele pracodawców – ze strony Związku Rzemiosła Polskiego oraz związków zawodowych – ze strony NSZZ „S”. Celem grupy jest m.in. wspieranie, koordynowanie i monitorowanie działań służących efektywnemu wdrażaniu w Polsce porozumień ramowych i uzgodnień obejmujących europejski dialogu społeczny oraz wzmocnienie roli związków i pracodawców w inicjatywach związanych z procesem zarządzania gospodarczego w UE.

Jutro delegaci zmienią status Związku, a także zapoznają się z wynikami aktualnych prac Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści