POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Cyfrowa Europa Karpat

W ramach współpracy międzynarodowej w obszarze Europy Karpat, w dniach 7 – 9 września 2021 roku zaprezentowano projekt rozwoju cyfrowego regionu. Są to działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności i atrakcyjności obszarów karpackich. Projekt Cyfrowej Europy Karpat proponowany przez polską administrację złożony z inicjatyw dedykowanych lokalnym społecznościom. Działania skierowane będą zarówno do indywidualnych mieszkańców, jak i do branż funkcjonujących w regionie.

– Poprzez nowoczesne technologie rozwijamy logiczne myślenie, kreatywność, ale także budujemy świadomość historyczną – mówi Marek Kuchciński, szef Komisji Spraw Zagranicznych, patron konferencji Europa Karpat.

 W 2021 roku  samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymały środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości rząd finansuje drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie [program realizuje jeden z postulatów Polskiego Ładu, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.]

Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.  

Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów!  

 Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do: 

a.       30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów) 

b.       60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów) 

c.       70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów) 

d.      300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Rekordowe nakłady na edukację w latach 2020-2021

Subwencja oświatowa – 53,4 miliarda złotych (2022) czyli 32% więcej (2023 – projektowana na ponad 61 miliardów zł)

Łączne wydatki na nowoczesną edukację to blisko 5 miliardów złotych (do 11,2 miliarda jeśli liczyć budowę sieci szerokopasmowej):

Laboratoria Przyszłości – 1 mld złotych

Rządowy Fundusz “Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych (inwestycje edukacyjne) – 1,1 miliarda złotych

Ogólnopolską Sieć Edukacyjną – 539 milionów złotych

Program Aktywna Tablica – 271 milionów złotych

Projekty “Zdalna Szkoła” – 367 milionów złotych

E-materiały edukacyjne – 300 milionów złotych

Budowę sieci szerokopasmowej – 6,665 miliarda złotych (ile w tym szkoły?)

Szkolenia nauczycieli – 100 milionów złotych

Program “Cyfrowa Gmina” – 1 miliard złotych

fot. Marta Olejnik

Wizyta w SP w Karpaczu – Marek Kuchciński i minister Justyna Orłowska

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści