POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Bratysława: Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Niemiec i Francji

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Ze strony polskiej w wydarzeniu uczestniczyli marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Senatu Michał Seweryński oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Rozmowy w stolicy Słowacji dotyczyły przyszłości Unii Europejskiej, wartości politycznych i instytucjonalnych oraz przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dyskutowano nad poszukiwaniem recepty na wzmocnienie UE. – Współpraca w Grupie Wyszehradzkiej to przykład dobrych inspirujących zmian w całej Unii. Warto zastanowić się, jeśli mówimy o wartościach europejskich, abyśmy nie ograniczali się tylko do wartości politycznych gdyż one są zapisane w traktatach. Warto rozpocząć dyskusję nad powrotem do fundamentów aksjologicznych, które tworzyły Unię Europejską, a więc do wartości chrześcijańskich, na których cywilizacja europejska zawsze się opierała – stwierdził podczas spotkania Marszałek Sejmu.

W trakcie toczących się we czwartek obrad podkreślano, że Grupa Wyszehradzka chce być aktywnym i konstruktywnym partnerem w procesie integracji europejskiej, a Unia Europejska to unikatowy projekt, który powinien wspierać wszystkich członków. Dlatego też ważne jest poszukiwanie wspólnego spojrzenia na UE. Poruszono także kwestie przyszłorocznych wyborów do PE zwracając uwagę m. in. na problem niskiej frekwencji.

Gospodarzem spotkania przewodniczących parlamentów w Bratysławie był szef Rady Narodowej Republiki Słowacji Andrej Danko. W wydarzeniu oprócz delegacji polskiej i słowackiej uczestniczyli przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér, przewodniczący Izby Poselskiej czeskiego parlamentu Radek Vondráček oraz przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schäuble i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Francji Richard Ferrand.

fot. Marta Marchlewska

MMA_3895.view MMA_4031 MMA_4091

ok (1)

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści