POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

77. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września 1939 r. na terenach okupowanych przez Niemców i Związek Sowiecki powstało Polskie Państwo Podziemne. Jego początkiem była Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK.

W 77. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego pod pomnikiem PPP i Armii Krajowej odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele Sejmu, Senatu, rządu, instytucji państwowych oraz władze miasta.

„Ten aparat państwowy tworzyli ludzie, którzy będąc wychowankami II RP, przynosili do organizacji podziemnego państwa polskiego etos służby ojczyźnie i narodowi” – napisał w odczytanym podczas uroczystości liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Wyrazy największego szacunku i wdzięczności dla kombatantów i przedstawicieli cywilnych struktur konspiracji PPP złożył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Podkreślił, że Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. – Podlegało legalnemu rządowi polskiemu na uchodźstwie, który miał w kraju tajną administrację, podobne sądownictwo, prokuraturę, szkolnictwo wszystkich szczebli, instytucje kultury, wydawnictwa i niezwykłe wojsko  – Armię Krajową – mówił marszałek Kuchciński. – Polska w ten sposób po raz kolejny potwierdziła, jaką wartością i koniecznością jest istnienie państwa polskiego – suwerennego i niezależnego od wszelkich wpływów obcych – dla życia narodu i dla przyszłości – mówił. – Dziś możemy powiedzieć, że dla nas, Polaków, państwo jest wartością, podobnie jak wolność i niepodległość. Jednocześnie potrzebujemy żyć i dalej działać, współtworząc naszą narodową przyszłość. Polskie Państwo Podziemne jawi się jako najpiękniejsza perła w koronie 1050-letnich dziejów polskiej państwowości. Bez niej nie mielibyśmy dzisiaj wolności – podsumował marszałek.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK major Leszek Żukowski mówił, iż „doświadczenia państwa podziemnego i walki polskich żołnierzy na wielu frontach – za naszą i waszą wolność – upoważniają weteranów do ostrzegania rodaków młodszego pokolenia przed zagrożeniami pozostania w izolacji. W jedności narodu siła, a w przyjaźni z silniejszym – spokój”.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści