POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

25. spotkanie ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej

Podczas dwudniowych obrad w Zakopanem ministrowie środowiska grupy V4 i Bułgarii rozmawiali m.in. o obszarach Natura 2000, jakości powietrza, różnorodności biologicznej i wyzwaniach w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Podczas 25. spotkania na tym szczeblu głos zabrał marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który przypomniał drogę, jaką przeszła Grupa Wyszehradzka, by stać się liczącym w Europie partnerem:
Kilkanaście lat temu, gdy czynnie zaczęliśmy pracować nad współpracą w ramach Europy Środkowej, nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to inspiracje i wskazanie dali nam ministrowie środowiska, tj. m.in. Konwencji Karpacka. A więc fundament współpracy między naszymi państwami, społecznościami, środowiskami oparty na zrównoważonym rozwoju rozszerzył się na wszystkie dziedziny naszej aktywności. W ostatnich latach widać wyraźnie, że znaczenie Europy Środkowej rośnie, jeżeli współpraca, także państw Grupy Wyszehradzkiej się wzmacnia. A takie wyzwania czy takie zadania ogólnoświatowe jak polityka klimatyczna czy Natura 2000 w Europie są tego najlepszym przykładem. Widzimy wyraźnie, że współpraca w zakresie ochrony środowiska to nie tylko ochrona przyrody czy kwestie związane z powietrzem czy ochroną klimatu. Ale jeżeli spotykamy się na poziomie parlamentarnym z szefami państw, parlamentów Europy Środkowej czy innymi ministrami, to widać wyraźnie, że człowiek i odniesienie do człowieka i warunków, w jakich żyje, są fundamentem.

KU178441-001 KU178580 KU178388KU178381 KU178570Zakopane, 25. spotkanie ministrów środowiska #V4 i Bułgarii.
Kilkanaście lat temu, gdy czynnie zaczęliśmy pracować nad współpracą w ramach Europy Środkowej, nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to inspiracje i wskazanie dali nam ministrowie środowiska, tj. m.in. Konwencji Karpacka. A więc fundament współpracy między naszymi państwami, społecznościami, środowiskami oparty na zrównoważonym rozwoju rozszerzył się na wszystkie dziedziny naszej aktywności. W ostatnich latach widać wyraźnie, że znaczenie Europy Środkowej rośnie, jeżeli współpraca, także państw Grupy Wyszehradzkiej się wzmacnia. A takie wyzwania czy takie zadania ogólnoświatowe jak polityka klimatyczna czy Natura 2000 w Europie są tego najlepszym przykładem. Widzimy wyraźnie, że współpraca w zakresie ochrony środowiska to nie tylko ochrona przyrody czy kwestie związane z powietrzem czy ochroną klimatu. Ale jeżeli spotykamy się na poziomie parlamentarnym z szefami państw, parlamentów Europy Środkowej czy innymi ministrami, to widać wyraźnie, że człowiek i odniesienie do człowieka i warunków, w jakich żyje, są fundamentem.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści