POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

450 lat temu rozpoczęły się obrady Sejmu poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej

10 I 1569 roku na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady Sejmu poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej, która stworzyła geopolityczne mocarstwo.

Celem wspomnianego Sejmu miało być trwałe połączenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powstało nowe państwo, które przetrwało do XVIII w. – Rzeczpospolita Obojga Narodów.

– Przeszłość uczy nas, że wtedy, gdy byliśmy razem, byliśmy wielcy i silni – mówił w ubiegłym roku marszałek Sejmu Marek Kuchciński w litewskim Seimasie. – Chcemy przywrócić aktywność zgromadzenia parlamentarnego Polski i Litwy; dzisiejszy czas, to signum temporis dla dyplomacji parlamentarnej, szczególnie w naszej części Europy – powiedział marszałek.

J._Matejko_unia_lubelskaobraz: Jan Matejko „Unia lubeska”550 wyb 6Marszałek Sejmu Marek Kuchciński z przewodniczącym Seimasu Viktorasem Pranckietisem w Warszawie, podczas obchodów 550-lecia polskiego parlamentaryzmu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści