POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

36-lecie Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Rok 1980. Polscy studenci buntują się przeciwko działaniom komunistycznej władzy. Zrzeszają się, jednocząc siły i tworzą studencki odpowiednik „Solidarności”. Tak powstaje Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego członkowie walczą ze zbrodniczym ustrojem komunistycznym.

NZS skupiał młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań “Solidarności” w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Zrzeszenie zostało zdelegalizowane, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

źródło: nzs.org.pl

nzs

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści