POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

35. rocznica powstania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i Duszpasterstwa Rolników

W woj. przemyskim pierwsze struktury OKOR powstały w drugiej poł. 1983 i miały ścisły związek z Duszpasterstwem Rolników w Krasiczynie i RKOR (grudzień 1982). Tworzyli je: Józef Olszański, którego działalność obejmowała tereny na wschodnim brzegu Sanu, Tadeusz Sopel, koordynujący pracę na zachodnim brzegu Sanu i Marek Kuchciński, utrzymujący kontakty z działaczami opozycji rolniczej w innych regionach Polski, środowiskami robotniczymi i tzw. kultury niezależnej. Działalność przemyskiego OKOR koncentrowała się przede wszystkim na druku i kolportażu ulotek oraz pism podziemnych, także poza granice kraju, do ZSRR, organizowano pielgrzymki do Częstochowy, organizowano pomoc materialną, żywność dla rodzin prześladowanych rolników. Przed wyborami do Sejmu czy Rad Narodowych do standardowych działań sabotażowych i informacyjnych dochodziło malowanie haseł na murach i przystankach autobusowych (1984).

Ks. Stanisław Bartmiński: Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie zrodziło się spontanicznie. Zorganizowaliśmy rekolekcje dla rolników w rocznicę stanu wojennego z dziesięciu diecezji z całej Polski. Z dzisiejszym marszałkiem – Markiem Kuchcińskim – objechaliśmy około dziesięciu diecezji, zaprosiliśmy imiennie, do rąk, 40, a 20 wysłaliśmy pocztą. Niestety zaproszenia wpadły w ręce UB i wtedy ci rolnicy byli szykanowani.

Trudno było sobie wyobrazić ten ruch bez wsparcia abp. Ignacego Tokarczuka.

Encyklopedia Solidarności

TVP3 Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/35159211/rocznica-powstania-komitetu-oporu-rolnikow-i-duszpasterstwa-rolnikow

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści