POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

17 marca 1921 roku wprowadzono dwuizbowy Parlament reprezentujący Naród

17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił swe największe dzieło –  Konstytucję Marcową – pierwszą nowoczesną konstytucję RP, oddającą władzę w ręce Narodu.

Konstytucja wprowadziła demokrację i sprawiedliwość społeczną oraz dwuizbowy Parlament reprezentujący suwerena, czyli Naród, który władzę sprawował za pośrednictwem organów, zbudowanych zgodnie z monteskiuszowską koncepcją trójpodziału władzy.

Obywatele mieli zapewnioną równość wobec prawa, nietykalność własności prywatnej, ochronę życia, wolność, tajność korespondencji oraz brak cenzury. Konstytucja wprowadziła demokrację parlamentarną ze swobodnym doborem partii politycznych i reprezentantów do parlamentu, a także prawa wyborcze dla kobiet.

– W Sejmie Ustawodawczym zasiadali posłowie o odmiennych poglądach i politycznym doświadczeniu. Posłów łączyło jednak przekonanie, że Rzeczpospolita jest wartością najwyższą. Przekonanie, że warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność.  A jej gwarantem – Sejm – powiedział marszałek Kuchciński, według którego imponujący dorobek Sejmu Ustawodawczego: 571 ustaw, pozwolił na administracyjne ujednolicenie kraju, odbudowę gospodarczą i rozwój życia społecznego.

Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego odbyło się 10 lutego 1919 r. w budynku byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Obrady otworzył przemówieniem Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Funkcję marszałka Sejmu Ustawodawczego sprawował Wojciech Trąmpczyński.

Konstytucja Marcowa wieńczyła lata walki Polaków o niepodległość. Odzyskana po 123 latach wolność stworzyła możliwość określenia ustroju odrodzonego państwa. Po uchwaleniu Konstytucji Marcowej posłowie wraz z Józefem Piłsudskim dziękowali za nią Bogu w katedrze św. Jana w Warszawie.

Rok wcześniej, 11 stycznia 1920 roku, marszałek Trąmpczyński w tym samym miejscu zapalił świecę darowaną Polsce przez papieża Piusa IX z przesłaniem, by zapłonęła w wolnej Warszawie.

W czerwcu 2018 roku prezydent Andrzej Duda, w obecności marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, zapalił Świecę Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej.

śop1 śop2

fot. Paweł Kula/ KS

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści