POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

17-18 maja Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński: Ponad 20 przedstawicieli państw z Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej, Północnowschodniej między Kaukazem, Morzem Bałtyckim a Morzem Śródziemnym przybędzie na szczyt do Warszawy.

Szczyt przewodniczących parlamentów tych państw jest podyktowany potrzebą wymiany informacji i dyskusją o przyszłości tej tej części Europy oraz dyskusją nad tym, jakie mamy wspólne sprawy, które mogłyby nas łączyć, ułatwić współpracę, a nie powodować, że w wielu przypadkach tkwimy w sytuacji sprzed 80. roku.
Łączy nas nie tylko położenie. Granicę polsko-ukraińską rokrocznie przekracza 20 mln ludzi. Kilkanaście milionów Ukraińców przyjeżdża do Polski i zostawia pieniądze i w większości wracają… To są więc miliardy złotych, które tworzą dziesiątki tysięcy miejsc pracy w Polsce. Wyobraźmy sobie, że są ułatwienia, więcej przejść granicznych, także między innymi krajami. Jaki jest wówczas wielki boom, który kontynuuje rozwój gospodarczy. Decyzje w Europie są opóźnione. Rozwój gospodarczy, handlu, wymiana międzyludzka wyprzedza polityków i musimy temu sprostać.
Widzimy wyraźnie, że w porównaniu z Europą Zachodnią ta część Europy infrastrukturalnie, ze względu na to, że był tu obszar RWPG, Związku Radzieckiego jest bardzo opóźniona w rozwoju komunikacji drogowej, kolejowej, lotniczej itd. Obowiązkiem parlamentów jest wspieranie rozwoju. Jeśli są połączenia komunikacyjne, jest dobra współpraca.

18575650_1476961702360147_756974663_o

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści