POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu wręczył Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP przewodniczącemu litewskiego Seimasu

Wręczając odznaczenie, przyznawane za wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami, Marek Kuchciński powiedział:

Dzisiaj w 450 rocznicę powołania Unii Lubelskiej dokonujemy w Sejmie RP uroczystej dekoracji Orderem Wielkim Zasługi RP, nadanym przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę panu Przewodniczącemu Seimasu Republiki Litewskiej, Viktorasowi Pranckietisowi, wybitnej postaci litewskiego życia politycznego.

Pan Przewodniczący Viktoras Pranckietis stał się promotorem ożywienia współpracy między naszym parlamentami i państwami. To zadanie uczynił jedno z najważniejszych dla swojego urzędu.

Uważamy za symboliczne, że akt wręczenia odznaczenia następuje podczas obchodów rocznicy Unii Lubelskiej oraz, że impulsem dla powrotu na drogę bliskiej  współpracy polsko-litewskiej były uroczyste obchody 630. rocznicy Chrztu Litwy. To z kolei otworzyło drogę do licznych wizyt i spotkań, nacechowanych zarówno odwoływaniem się do wspólnych wydarzeń z wielowiekowej wspólnej historii, jak i poświęconych najbardziej aktualnym problemom politycznym.

Wspólnie też obchodziliśmy uroczystości z okazji 100. rocznicy pamiętnego roku 1918, roku odzyskania państwowości przez Polskę i Litwę.

Dzięki zaangażowaniu Pana Przewodniczącego zostało wznowione działanie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy, szerokiej płaszczyzny parlamentarnej, która od 1997 roku zbliżała nas do siebie nie tylko jako Posłów i Senatorów do Deputowanych Seimasu, ale także jako Polaków i Litwinów.

Jego wznowienie nastąpiło w lutym 2019 roku
i oznacza prawdziwą „dobrą zmianę”, w stosunkach polsko-litewskich.

Tę formę współpracy nasz parlament uruchamia z najbliższymi parlamentami, a trudno o relacje bliższe na przestrzeni prawie 700 lat, niż między Polakami i Litwinami.

Bo na naszą przeszłość powinniśmy patrzeć przez perspektywę wyznaczaną przez Piotra Skargę, Św. Kazimierza Jagiellończyka, św. Andrzeja Bobolę, bitwy pod Grunwaldem i Kłuszynem, hetmana Jana Chodkiewicza, powstańców listopadowych i styczniowych, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Ignacego Kraszewskiego, Joachima Lelewela, Czesława Miłosza, Tomasza Venclovę, czy prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa, którzy razem obronili Gruzję w 2008 roku przed zaborczą Rosją.

25-lecie traktatu polsko-litewskiego – ta rocznica była dobrym powrotem do źródeł naszych stosunków. Stanowiła jednocześnie  wiodący temat  lutowego posiedzenia wznowionego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Równie ważny jest fakt uruchomienia na Litwie kilku kanałów telewizji polskiej, co spowoduje, że nasi rodacy nie będą skazani wyłącznie na czerpanie wiadomości ze stacji rosyjskich.

Jest przedmiotem naszej radości, że obecne relacje polsko-litewskie mogą rozwijać się oraz służyć i Polakom i Litwinom, i że największe sukcesy osiągaliśmy, gdy działaliśmy razem. Dlatego ufam, że zdołamy rozwiązać wszystkie problemy w stosunkach polsko-litewskich, jakiekolwiek jeszcze istnieją.

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nasze uznanie i wdzięczność za głęboką identyfikację Pana Przewodniczącego z wielkim dziełem przyjaźni i braterstwa polsko-litewskiego.

Labai ačiu, Panie Przewodniczący!

Przewodniczący Seiamsu Viktoras Pranckietis zwrócił uwagę na przyjaźń pomiędzy Polską a Litwą – na relacje, które stały się tak dobre dzięki zaangażowaniu, intensywnej pracy i dialogowi obu stron. Przypomniał, że prezydent Litwy wybrał Polskę na cel swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Według przewodniczącego łączą nas wspólne interesy, jak infrastruktura, energetyka, edukacja,  ale również historia i wybitni ludzie choćby ludzi kultury, jak Mickiewicz czy Matejko, którego obraz „Unia Lubelska” przybędzie do Wilna 6 lipca.

– Dziś mówimy jednym głosem, a wspólny głos jest doniosły, niesie on ze sobą więcej spokoju dla obywateli – powiedział Pranckietis.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści