POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

10. rocznica katastrofy smoleńskiej

Marek Kuchciński, marszałek Sejmu VIII kadencji złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego oraz poległych parlamentarzystów. – Dziesięć lat temu straciliśmy Prezydenta, który najlepiej po odzyskaniu niepodległości rozumiał interes Polski i potrzeby ludzi. Potrafił się pochylić nad krzywdą, niesprawiedliwością każdego człowieka, równocześnie wprowadzając w życie wizje rozwoju Wielkiej, szanowanej w Europie i świecie, Polski. Wydobył z zapomnienia pogardzanych żołnierzy ginących za niepodległość. Razem z Lechem Kaczyńskim zginęli ci, którzy razem z nim pracowali dla kraju – napisał na Facebooku Marek Kuchciński.

Wśród 97 ofiar, które leciały do Katynia, by uczcić pamięć polskich oficerów pomordowanych przez NKWD, było 14 posłów: Aleksandra Natalli-Świat (PiS), Grażyna Gęsicka (PiS), Przemysław Gosiewski (PiS), wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra (PiS), Maciej Płażyński (niezrz.), Leszek Deptuła (PSL), Grzegorz Dolniak (PO), Arkadiusz Rybicki (PO), wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD), Jolanta Szymanek-Deresz (SLD), Zbigniew Wassermann (PiS), Izabela Jaruga-Nowacka (SLD), Wiesław Woda (PSL), Sebastian Karpiniuk (PO), Edward Wojtas (PSL). Tragicznie zmarli senatorowie to: wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek (PO), Janina Fetlińska i Stanisław Zając z PiS.

W 2016 roku córka Pary Prezydenckiej podkreślała, że przez lata po katastrofie smoleńskiej mieliśmy do czynienia z wymuszoną niepamięcią o człowieku, polityku, wielkim patriocie, który zaświadczył swoim życiem, że zasługuje na pamięć.

Ojciec był działaczem Solidarności, ministrem stanu w kancelarii Lecha Wałęsy, prezesem NIK, posłem, senatorem, ministrem sprawiedliwości, później prezydentem Warszawy, wreszcie prezydentem Polski. To w pełni uzasadnia upamiętnienie go, zwłaszcza tu, w Warszawie, mieście, którym kochał. Na budynku, w którym przez niespełna 5 lat ciężko pracował, na Trakcie Królewskim, który z jego inicjatywy został zrewitalizowany – mówiła Marta Kaczyńska.

Przemysław Gosiewski – poseł na Sejm IV, V i VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Równocześnie był przewodniczącym stałego komitetu Rady Ministrów. W 2007 roku, trzykrotnie zajmował stanowisko wicepremiera. Pomiędzy tymi okresami był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił też funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS.
Grażyna Gęsicka – była przewodniczącą klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2007 pełniła funkcję ministra rozwoju regionalnego. W 1989 r. uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w komisji ds. górnictwa. W latach 1998-2001 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w sierpniu 2001 r. została wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zbigniew Wassermann – poseł na Sejm IV, V i VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Równocześnie był przewodniczącym stałego komitetu Rady Ministrów. W 2007 roku, trzykrotnie zajmował stanowisko wicepremiera. Pomiędzy tymi okresami był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił też funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS.
Aleksandra Natalli-Świat – była posłanką na Sejm i wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W czasach studenckich działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 90. była członkiem Porozumienia Centrum. Później przystąpiła do Prawa i Sprawiedliwości, zasiadała we władzach krajowych tego ugrupowania.
Krzysztof Jakub Putra – senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji w latach 2005–2007, poseł na Sejm XI i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji.
Janusz Marek Kurtyka  – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w latach 2005–2010 prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści