POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wywiad Marszałka Sejmu dla zagranicznych dziennikarzy podczas Szczytu Parlamentarnego #EUROWAW2019

W ramach odbywającego się w Sejmie i Senacie #EUROWAW2019 Marszałek Sejmu udzielił wywiadu dla przedstawicieli zagranicznych mediów, którzy przyjechali na Szczyt do Warszawy. Marek Kuchciński spotkał się reporterami z Rumunii – Cristiną Cileacu (Digi 24), Gruzji – Beqą Goginashvili (Akhali Taoba), Litwy – Rűtą Miđkinytë (15min) i Węgier – Viktorem Buzna (Magyar Nemzet). W rozmowie podkreślił wzrastające znaczenie dyplomacji parlamentarnej w polityce międzynarodowej oraz zainteresowanie wymianą rozwiązań parlamentarnych związanych z podnoszeniem poziomu życia oraz bezpieczeństwa. – Widzimy bardzo wyraźnie harmonijną współpracę wszystkich państw w naszej części Europy, która daje bardzo duże szanse rozwiązywania różnych problemów, jakie w ostatnich latach narosły w samej Unii Europejskiej – podkreślił marszałek Kuchciński. 

Odnosząc się do IV Szczytu Parlamentarnego wyjaśnił, że zapewnia on wsparcie w procesie stabilizacji różnych inicjatyw: Trójmorza, Grupy Wyszehradzkiej. #EUROWAW jest także okazją do przygotowania się państw bałkańskich do wejścia do UE. – Dyplomacja parlamentarna okazuje się być dobrym uzupełnieniem polityki zagranicznej rządów poszczególnych państw. Zauważalne jest rosnące zainteresowanie zacieśnianiem współpracy, wymianą informacji, nie tylko ze strony parlamentów, ale także ze strony różnych środowisk politycznych i niepolitycznych. Do niedawna były między nami mury, teraz nadrabiamy to, z czym Europa Zachodnia poradziła sobie trzy pokolenia temu – mówił.

Marszałek Sejmu nawiązał również do 30-lecia zmian w Europie Środkowej i Wschodniej rozpoczętych w 1989 r. – Stąd pomysł by tegoroczny Szczyt dotyczył spojrzenia na przyszłość przez pryzmat doświadczenia ostatnich trzech dekad, czyli okresu wychodzenia z systemu komunistycznego. Dlatego też zdecydowaliśmy się zaprosić do Warszawy opozycjonistów, którzy w czasach radzieckiej dominacji walczyli o wolność swoich narodów i demokrację – powiedział Marek Kuchciński.

Na pytanie o owoce spotkań grup współpracy i ich rezultaty Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na dwa wymiary. – Pozostawienie wielu spraw wyłącznie rządom i biurokracji to jest tylko jedna część aktywności. Dla pełnego sukcesu niezbędne jest, by przedstawiciele wybierani w demokratycznych wyborach do Parlamentu czy do władz lokalnych również byli zaangażowani w konkretne projekty. Ponadto współpraca i spotkania parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej, są uzupełnieniem, czy też nadążaniem za tym, co dzieje się w „starej” UE, czy w Europie basenu Morza Śródziemnego już od wielu lat. Współpraca parlamentarna wspiera politykę rządów i prezydentów tych państw, szukając recepty na ważne wyzwania: problemy migracji, problemy bezpieczeństw – wyjaśnił Marek Kuchciński.

Marszałek Sejmu zwrócił też uwagę na problem konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy oraz niestabilności granic w państwach kaukaskich. – Mamy do czynienia z kilkoma czynnikami, które bezpośrednio zmuszają nas do wielkiej uwagi jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej powinny w tym względzie współpracować – zaznaczył.

Marek Kuchciński ocenił, że głównym efektem dotychczasowych spotkań w tym formacie, rozpoczętych w 2016 r., jest przede wszystkim ułatwianie działań na rzecz rozwoju infrastruktury jak np. Via Carpatia, Via Baltica czy Rail Baltica. Podkreślił również, że nie jest wykluczone iż kolejne Szczyty w zaproponowanym w Warszawie formacie, będą odbywać się w innych państwach.

CIS

fot. Marta Marchlewska

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści