POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Węgierscy parlamentarzyści oddają cześć Polakom walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny. Ustawa z okazji stulecia niepodległości

“Zgromadzenie Narodowe pozdrawia świętującą setną rocznicę odzyskania niepodległości Polskę i z szacunkiem chyli głowę przed bohaterami polskiej wolności” – głosi treść ustawy przyjętej przez parlament Węgier 12 grudnia z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Propozycję uchwalenia ustawy przedłożyli posłowie rządzących partii Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, w tym przewodniczący Parlamentu László Kövér. Ustawa została przyjęta 130 głosami “za” przy żadnych przeciwnych lub wstrzymujących się.
Na początku trzeciego dnia 74. posiedzenia Sejmu marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że w imieniu swoim, Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich Polaków przekazał serdeczne podziękowania deputowanym parlamentu Węgier oraz przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego za tę inicjatywę. Zapowiedział też, że wszyscy posłowie otrzymają polskie tłumaczenie węgierskiej ustawy.
“W minionych stu latach losy Węgrów i Polaków wielokrotnie się splatały, a najbardziej znanymi i najważniejszymi tego przykładami było przyjęcie na Węgrzech polskich uchodźców podczas II wojny światowej i zaopiekowanie się nimi, a także polska postawa i pomoc podczas węgierskiej rewolucji i walki o wolność w 1956 r.” – przypomniano w dokumencie. Ustawa wskazuje również, że podczas I wojny światowej ok. 50 węgierskich ochotników walczyło o polską wolność, a zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej umożliwiło Polakom dostawy broni z Węgier.
W ustawie Parlament upoważnił rząd do podjęcia decyzji w zakresie systemu oświaty, które przyczynią się do trwania polsko-węgierskiej przyjaźni w następnych pokoleniach. Węgierscy parlamentarzyści podkreślili w treści aktu, że przyjaźń obu narodów jest ważnym elementem współpracy Grupy Wyszehradzkiej, która jest niezbędna do realizacji interesów tych państw w UE. “Oparta na historycznej wspólnocie losów ścisła więź między strzegącymi swej niezależności państwowej Węgrami i Polską jest niezbywalnym warunkiem zarówno realizacji naszych narodowych interesów, jak i zwiększenia wpływu Europy Środkowej w europejskim systemie współpracy” – podkreślono.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści