POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie prezydiów parlamentów Polski i Republiki Czeskiej

Wspólne posiedzenie przedstawicieli prezydiów Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej w Juracie stało się okazją, by poruszyć tematy tj. współpraca parlamentarna, polska żywność na czeskim rynku, rozwój komunikacji drogowej, kolejowej, wodnej i lotniczej czy współpraca regionalna w kontekście Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej.

— Nasze kontakty parlamentarne są jednym z filarów kreowania polityki zagranicznej, zwłaszcza w warunkach integracji europejskiej, nie tylko w relacjach dwustronnych, ale również w strukturach multilateralnych, zwłaszcza w formacie Grupy Wyszehradzkiej. Nadszedł czas na zasadnicze wzmocnienie roli parlamentów państw członkowskich w systemie politycznym Unii Europejskiej – zaznaczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Marszałek podkreślił, że współpraca w dziedzinie transportu wykracza poza wymiar bilateralny i staje się czynnikiem o znaczeniu strategicznym dla rozszerzającej się współpracy regionalnej. Zwrócił także uwagę na rozwój współpracy w dziedzinie nowoczesnych połączeń drogowych i kolejowych. Przypomniał, że oba nasze państwa sukcesywnie budują korytarze: S3-D11, który zapewni najszybsze połączenie Republiki Czeskiej z portami Bałtyku oraz A1-D1, które już zapewnia płynny przepływ ludzi i towarów przez Bramę Morawską.

W kwestii połączeń kolejowych kręgosłupem jest linia E65 łącząca Katowice z Ostravą, w ramach Korytarza Sieci Bazowej TEN-T „Bałtyk-Adriatyk”. Marszałek podniósł konieczność ścisłej koordynacji działań, szczególnie ważnych w kontekście przyspieszających prac studyjnych nad projektem Kolei Dużych Prędkości (KDP), który połączy transportowo państwa Grupy Wyszehradzkiej w stopniu nienotowanym w dotychczasowej historii naszego regionu Europy. Wyraził również poparcie dla rewitalizacji dróg wodnych, jak kanał Odra-Łaba-Dunaj, kwestia ta zyskuje bowiem nowy wymiar w kontekście rozwoju i wykorzystania terminalu LNG w Świnoujściu oraz budowy Nord Stream 2.

Rozmówcy zwrócili także uwagę na czarny PR polskiej żywności w Republice Czeskiej, podkreślając, że konkurencyjność powinna być budowana na zasadzie pozytywnej kampanii własnych produktów, a nie dyskwalifikowania obcych, w tym wypadku polskich.

Spotkanie w Juracie było kolejnym spotkaniem marszałka Sejmu z przewodniczącym czeskiej Izby Poselskiej Vondráčkiem. Poprzednie odbyły się w ramach V4, w PE, na Szczycie Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej, w formacie bilateralnym, oficjalnej wizyty w 2017 r. w Pradze, przed rozpoczęciem wiosennej Sesji ZP NATO w Warszawie w maju tego roku. Szefowie parlamentów podkreślali brak konfliktów interesów w Grupie Wyszehradzkiej i wzrastającą siłę wspólnego głosu w Europie, przekładającego się na korzystny dla nas kierunek prac.

Posiedzeniu przewodniczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondráček. Ze strony polskiej w obradach uczestniczyli wicemarszałkowie: Barbara Dolniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Mazurek, Ryszard Terlecki i Stanisław Tyszka.

43434702215_01900c6845_b.viewDSCF0125DSCF0126DSCF0134RZ__4212 (1)RZ__4036

RZ__4390

fot. RZ, MO

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści