POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sojusze są niezbędne w we współczesnym świecie – rozmowa przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec

50-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Niemcami i 100-lecie powołania Związku Polaków w Niemczech są idealną okazją do podsumowań dotychczasowych relacji naszych krajów i zarysowania wspólnych planów na przyszłość.

Pełniąc funkcję marszałka Sejmu, spotkałem się z szefami Bundestagu kilkanaście razy. W żadnej kadencji od 30 lat polsko-niemieckie kontakty nie były tak częste. Po wczorajszej rozmowie z nowym  przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Niemiec Michaelem Rothem uważam, że nasza współpraca może iść w dobrym kierunku. Niemcy od blisko 30 lat są największym partnerem gospodarczym Polski. Wzrasta także znaczenie gospodarcze Polski, która jest 5. partnerem handlowym Niemiec.

Truizmem jest twierdzenie, że to trudny sąsiad. Każdy wie, jaka była przeszłość, ale biorąc pod uwagę sojusz gazowy z Rosją, próby federalizacji Unii Europejskiej, ingerencję w nasze wewnętrzne sprawy czy asymetrię we wspieraniu niemieckiej mniejszości w Polsce i polskiej w Niemczech, rozumiemy, że niezbędny jest dialog. Oczekujemy, że nowy rząd federalny wypełni deklarację z 2020 r. ws. spełnienia postulatu utworzenia na poziomie federalnym odrębnego funduszu wspierającego szkolnictwo polonijne w Niemczech. W Polsce jest coraz większe poparcie dla reparacji za II wojnę światową, a według polityków Partii Zielonych temat ten nie jest zamknięty.

Niemcy odrobiły lekcję historii i nie chcą się angażować w konflikty zbrojne – stąd brak wsparcia militarnego dla Ukrainy. Zapewniono mnie jednak, że Ukraina dostaje pomoc na innym poziomie – reform, gospodarczym, ochrony środowiska czy sądowniczym. Polska nie jest samotną wyspą, mamy szczególne miejsce na mapie i szczególnych sąsiadów. Wymaga to od nas dyplomatycznej mądrości – by nie konfliktować, ale budować. Sojusze są niezbędne w we współczesnym świecie. Biorąc pod uwagę, że zarówno kanclerz Olaf Scholz, jak i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock  w pierwszych dniach swojego urzędowania złożyli wizyty zapoznawcze w Warszawie, mamy nadzieję, że z nowym rządem federalnym dojdzie do nowego otwarcia w polsko-niemieckich relacjach.

Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści