POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Słowacja: spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu z udziałem Marszałka Sejmu

Przyszłość Unii Europejskiej, wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo Wspólnoty, ochrona klimatu, perspektywa finansowa na lata 2021 – 2027, skutki Brexitu, reforma instytucjonalna UE – to niektóre tematy poruszane podczas spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu, które odbyło się w poniedziałek 25 marca w słowackich Pieszczanach. W dyskusji wziął udział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Senat na Słowacji reprezentowali marszałek Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Michał Seweryński.

W przeddzień spotkania Marszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami podkreślił konieczność rozważenia zmian w funkcjonowaniu UE. – By kraje członkowskie mogły stwierdzić, że są w wielkiej Unii sukcesu, muszą ją wzmocnić – powiedział.

W poniedziałkowym wystąpieniu Marek Kuchciński zaznaczył, że celem powinno być przywrócenie Europie wartości. Zwracał także uwagę na potrzebę nowego otwarcia, które wyznaczać będą majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. – Parlamenty narodowe muszą być gotowe, by promować taką wizje rozwoju Unii, która uwzględni potrzeby obywateli i wzmocni rolę parlamentów państw członkowskich w procesie decyzyjnym – powiedział. Marszałek Sejmu mówił także o wyzwaniu, jakim jest stojąca przed Unią decyzja dotycząca Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021 – 2027. Podkreślał przy tym, że nakłady na politykę spójności i wspólną politykę rolną to fundamenty Wspólnoty i poważny czynnik jej legitymizacji, a brak równowagi w rozwoju państw członkowskich i regionów będzie zaprzeczeniem łączących Unię idei.

Marek Kuchciński zwrócił też uwagę na wyzwanie, jakim będzie demokratyzacja unijnych instytucji. Podkreślił, że trzeba je usprawnić i doprowadzić do tego, by podejmowane przez nie decyzje były przejrzystsze. – Unię Europejską powinniśmy widzieć jako wspólnotę suwerennych, solidarnych państw narodowych, które opierają swoją współpracę o zasadę „równi z równymi, wolni z wolnymi, zacni z zacnymi” – powiedział Marszałek Sejmu.

Podczas przerwy w spotkaniu Marek Kuchciński rozmawiał z przedstawicielami mediów. Podkreślił że Grupa Wyszehradzka ma w wielu kwestiach podobne zdanie i oczekuje równego traktowania wszystkich państw Unii.

Wicemarszałek Senatu Michał Seweryński ocenił, że członkostwo w Unii Europejskiej jest fundamentem polskiej polityki na arenie międzynarodowej. Dodał jednak, że we Wspólnocie nie może być miejsca na hegemonię większych państw członkowskich. – Chodzi o respektowanie przez wszystkie kraje podstawowych europejskich swobód – zaapelował.

Gospodarz spotkania, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko mówił o kluczowych wyzwaniach stojących przed Wspólnotą: kryzysie migracyjnym, Brexicie i zmianach klimatycznych. – Unia jest naszym wspólnym domem, który nie ma alternatywy. Dialog narodowych parlamentów jest wartością dodaną w UE – powiedział słowacki polityk.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Belgii Siegfried Bracke omawiał priorytety krajów Beneluksu we współpracy europejskiej. – Unia polega na wspólnych wartościach. Ma ambicję łączyć ludzi i pracować na ich wspólne dobro. Będzie mogła działać tylko wtedy, gdy poszczególne państwa będą osiągać podstawowe cele – zauważył. Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Luksemburga Claude Wiseler podkreślał z kolei znaczenie, jakie ma w UE respektowanie głosu mniejszych państw. Konieczność ochrony praw mniejszości i tworzenia odpowiednich do tego ram instytucjonalnych przywoływał też wiceprzewodniczący holenderskiego Senatu Joris Backer. Z kolei przewodniczący Parlamentu Beneluksu Gusty Graas omawiał historię integracji Belgii, Holandii i Luksemburga. Jednym z głównych tematów wystąpienia przedstawicielki belgijskiego Senatu Annemie Maes była zaś walka ze zmianami klimatu. – Państwa członkowskie powinny współpracować i być bardziej solidarne w tym zakresie – powiedziała.

Ważnym tematem dyskusji był Brexit. Przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondráček zwracał uwagę na znaczenie oraz rolę państw narodowych po ewentualnym opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię. – Brexit osłabia bezpieczeństwo w UE. Musimy sprostać temu, że w Unii zmienia się równowaga głosów – powiedział z kolei przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér. Według przewodniczącego Komisji ds. Europejskich Izby Reprezentantów Holandii Hayke Veldmana Unia po Brexicie będzie potrzebowała kompleksowej umowy o współpracy.

Wiceprzewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Milan Štěch podkreślał z kolei potrzebę zacieśniania współpracy społecznej i gospodarczej w UE. Jego zdaniem integracja polityczna powinna być następstwem zbliżania stanowisk w tych obszarach.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej spotkanie Marszałek Sejmu kolejny raz podkreślił, że Unia Europejska musi zostać wzmocniona tak, by była sukcesem wszystkich państw członkowskich. Zwrócił też uwagę na potrzebę uporządkowania relacji między Parlamentem Europejskim i parlamentami krajów członkowskich. Przewodniczący Danko powiedział z kolei, że Grupa Wyszehradzka “to format, który chce zreformować UE”.

Przy okazji rozmów w Pieszczanach odbyło się także spotkanie dwustronne marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Koverem. Politycy rozmawiali o obchodach 30. rocznicy upadku komunizmu w Europie, współdziałaniu w ramach Grupy Wyszehradzkiej, oraz współpracy kulturalnej Polski i Węgier, m.in. w ramach Instytutu im. Wacława Felczaka.

CIS

fot. Marta Marchlewska/ KS

Słowacja

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści