POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Krasiczyn: Spotkanie Marszałka Sejmu z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier

W sobotę 24 listopada w Krasiczynie marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem. Rozmowy dotyczyły  współpracy obu parlamentów. Dyskutowano także nad wspólnymi działaniami Grupy Wyszehradzkiej w ramach Unii Europejskiej. – Tradycja współpracy polsko-węgierskiej sięga wielu wieków. Dzisiaj stoją przed nami wyzwania, które dodatkowo zachęcają nas do łączenia sił – powiedział Marek Kuchciński otwierając spotkanie.

Marszałek Sejmu podkreślał również potrzebę poszukiwania nowych form dla wzmacniania kooperacji. Zgodził się z tym przewodniczący Kövér, według którego zarówno dyplomacja parlamentarna jak i współpraca między polsko-węgierskimi instytucjami jest ważnym uzupełnieniem działań rządowych w pielęgnowaniu wzajemnych relacji. – Parlamenty oraz instytucje promujące polsko-węgierską kulturę mogą w tym aspekcie pełnić rolę zaplecza dla rządu, które będzie wskazywać jakie przedsięwzięcia warto podejmować, aby budować przyszłość przyjaźni polsko-węgierskiej oraz promować ją na forum unijnym jako wzór dla współpracy europejskiej – ocenił László Kövér.

Prof. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i doradca Marszałka Sejmu oraz Karol Biernacki, prezes działającej na Węgrzech Fundacji im. Wacława Felczaka przedstawili projekty wspólnych inicjatyw propagujących rozwijanie współpracy oświatowej i kulturalnej. Jak wskazał prof. Szymanowski celem inicjatyw jest ukazanie, że w naszej wspólnej historii jest wiele momentów, które pokazują jak silne więzi łączą oba kraje.

Instytuty planują podjąć działania na rzecz zaangażowania mediów w Polsce i na Węgrzech w promocję Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dyskutowano także o pomyśle wspólnego opracowania materiałów do nauczania historii w szkołach w Polsce i na Węgrzech, które uwypuklałby znaczenie tysiącletniej przyjaźni pomiędzy krajami. Zadeklarowano także wspieranie nauczania języka polskiego na Węgrzech i węgierskiego w Polsce na poziomie szkół średnich i wyższych, a także uruchomienie programów translatorskich umożliwiających podwojenie wydawanych przekładów książek i opracowań monograficznych na temat Polski i Węgier.

Ważną inicjatywą będzie także opracowanie koncepcji wspólnej wystawy ukazującej wczesny rozwój parlamentaryzmu w Polsce i na Węgrzech, która ma być eksponowana na forum europejskim. Jak wskazywał Sándor Őze, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie, polska i węgierska historia parlamentaryzmu zawierają wiele podobieństw. – Wydana w 1222 roku Złota Bulla Andrzeja II może być odczytywana jako początek kształtowania się parlamentaryzmu na Węgrzech. Zawiera ona postanowienia ograniczające władzę królewską podobne do przywilejów wydawanych w Polsce, które stały się podstawą do formowania się szlacheckiego parlamentaryzmu – wyjaśnił węgierski historyk. Jak dodał, Polaków i Węgrów od zawsze łączyła również idea walk o wolność i niepodległość, czego przykładem są postacie gen. Józefa Bema i Tadeusza Kościuszki, którzy uczestniczyli w walkach kształtujących niezależność Stanów Zjednoczonych. Prezes Fundacji im. Wacława Felczaka na Węgrzech, Karol Biernacki zapowiedział również otwarcie w  Budapeszcie wystawy poświęcanej polskim matematykom, którzy złamali szyfr „Enigmy”. Patronat honorowy nad wystawą obejmie ambasador Polski na Węgrzech, Jerzy Snopek.

Po rozmowach polsko-węgierskiej delegacji odbyło się spotkanie Marka Kuchcińskiego oraz László Kövéra z uczestnikami I Polsko-Węgierskiej Szkoły Liderów. Przedsięwzięcie zorganizował Instytut im. Wacława Felczaka, wzięło w nim udział blisko 200 młodych ludzi, głównie studentów z obu krajów. Marszałek Kuchciński podkreślał, że szkoła liderów to świetna okazja do rozmowy z młodzieżą o wspólnych wartościach i trwającej od wielu wieków przyjaźni łączącej nasze narody. – Jeśli spojrzymy na nasze wspólne dzieje, to nie ma takiego pokolenia, w którym nie pojawiłyby się ważne wydarzenia  związane z walkami niepodległościowymi ze wspólnym udziałem wybitnych Węgrów i Polaków. To umacnia w nas poczucie wspólnoty dziejowej i daje nadzieję na pozytywny rozwój współpracy w przyszłości – przekonywał.

Z kolei László Kövér powiedział, że polsko-węgierska współpraca bilateralna oraz w ramach Grupy Wyszehradzkich w nadchodzącym czasie będzie znaczącym elementem nadającym ton w procesie reformowania Unii Europejskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki gospodarcze wypracowane w ostatnich czasach przez kraje V4. – Musimy traktować się jak równi z równymi i wolni z wolnymi. Taka postawa stanowi czasem duże wyzwanie, biorąc pod uwagę zawiłości historii, ale jest to droga najbardziej racjonalna, ponieważ prowadzi przez wzajemną współpracę, która daje nam szansę na obronę przed złymi trendami ze Wschodu i Zachodu, a zarazem może stać się inspiracją dla budowy mocniejszej i lepszej Europy – podsumował Marek Kuchciński.

Zwieńczeniem spotkania był wspólny wywiad przewodniczących parlamentów Polski i Węgier dla programu „Gość Wiadomości”.

Podczas dwustronnych rozmów stronę polską reprezentowali również wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek oraz marszałek senior Kornel Morawiecki, poseł na Sejm i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Naimski, zastępca szefa Kancelarii Premiera Paweł Szrot. W skład delegacji węgierskiej weszli wiceprzewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Janos Latorcai i Sándor Lezsak, węgierski deputowany Richárd  Hörscik, ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzanna Kovács, rzeczniczka narodowości polskiej Halina Csúcs oraz Adrienne Körmendy, konsul generalna Węgier.

Dsx_LZsXcAEzZT6 DsxewlwWwAELmge LB1_0179 LB1_0180 LB1_0445 LB1_0520 LB1_0622_1

fot. KS/ Łukasz Błasikiewicz

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści