POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dyplomacja parlamentarna w 2018 r. Najważniejsze wydarzenia

Ostatnie 12 miesięcy było dla dyplomacji parlamentarnej rokiem szczególnym. Z okazji jubileuszu 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej zagraniczni partnerzy Sejmu mieli okazję poznać tę liczącą ponad pół wieku tradycję dzięki licznym wydarzeniom międzynarodowym poświęconym jubileuszowi. Na Wiejskiej odbyły się ponadto sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz szczyt przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej EUROWAW2018. Marszałek Sejmu oraz członkowie Prezydium odbyli szereg wizyt zagranicznych, przyjmowali też dostojnych gości.

Styczeń

Rok rozpoczął się od spotkania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego z delegacją Parlamentarnej Grupy Przyjaźni z Polską słowackiej Rady Narodowej (25 stycznia).

Pod koniec miesiąca (28-29 stycznia) w Tallinie zebrali się Sekretarze Generalni Parlamentów Unii Europejskiej. Sejm reprezentowała Agnieszka Kaczmarska – szef Kancelarii Sejmu.

Luty

Jednym z ważniejszych wydarzeniem lutego była wizyta Marka Kuchcińskiego w Berlinie (1 lutego). Przewodniczący Izby spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Wolfgangiem Schäuble. Politycy rozmawiali m.in. o polsko-niemieckiej współpracy parlamentarnej, roli Trójkąta Weimarskiego a także o przyszłości Unii Europejskiej.

Także w lutym Marszałek Sejmu udał się z oficjalną wizytą do Bratysławy (19-20 lutego). Podczas spotkań z najważniejszymi politykami naszego południowego sąsiada (przewodniczącym Rady Narodowej Andrejem Danko, premierem Robertem Fico oraz prezydentem Andrejem Kiską) Marszałek Sejmu rozmawiał m.in. o współpracy politycznej, wojskowej i gospodarczej obu krajów.

Marszałek Kuchciński wraz z wicemarszałkiem Terleckim uczestniczyli także w jubileuszowej 20. Edycji konferencji Europa Karpat w Przemyślu (17 lutego).

Szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wzięła udział w konferencji szefów parlamentów w izraelskim Knesecie.

Marzec

1 marca w polskim Sejmie wystąpił przewodniczący Seimasu Litwy Viktoras Pranckietis. Wizyta związana była z obchodami 100-lecia Odrodzenia Republiki Litewskiej. Przewodniczący Pranckietis spotkał się z Marszałkami Sejmu i Senatu a także wicemarszałkami Beatą Mazurek, Ryszardem Terleckim i Małgorzatą Kidawa-Błońską.

Także w marcu Marszałek Sejmu wraz z Marszałkiem Senatu uczestniczyli w spotkaniu przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie (1-2 marca). „Europa Środkowa staje się najbardziej dynamiczną częścią całej Unii Europejskiej” -podkreślił podczas spotkania Marek Kuchciński. Głównym tematem szczytu było wzmocnienie współpracy parlamentarnej w UE. Marszałkowie Kuchciński i Karczewski podczas pobytu w Budapeszcie zostali uhonorowani Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier.

10 i 11 marca Litwa świętowała odrodzenie niepodległości. Jednym z gości uroczystych obchodów był marszałek polskiego Sejmu. „Powrót Litwy do grona suwerennych państw ma dla nas olbrzymie znaczenie” – powiedział marszałek Marek Kuchciński na forum litewskiego Seimasu.

Marszałek Sejmu wziął też udział w XI Forum Europa – Ukraina w podrzeszowskiej Jasionce (14 marca). W wydarzeniu uczestniczyła też wicemarszałek Beata Mazurek.

22 marca Sejm przyjął uchwałę powołującą Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Gruzji.

Kwiecień

Najdonioślejszym wydarzeniem kwietnia była Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE w Tallinie (23-24 kwietnia). Polskę reprezentowali Marszałkowie Sejmu i Senatu a także Szef Kancelarii Sejmu A.Kaczmarska. Marszałek Sejmu zabrał głos w debacie nad przyszłością UE. Jak powiedział Marke Kuchciński, „Polska dostrzega niedoskonałości i potrzebę reform UE”. Marszałek dodał, że Polsce zależy na sukcesie Unii, bo, jak podkreślił, „dla nas bilans członkostwa jest korzystny”.

W ramach obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej w warszawskim Zamku Królewskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem Marszałka Sejmu oraz wicemarszałków Mazurek i Terleckiego, a także kierownictwa Kancelarii Sejmu.

Maj

W maju w Parlamencie odbyła się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. (25-28 maja). W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli m.in. Prezydent Andrzej Duda i Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Uczestnicy wspólnym głosem potwierdzili jedność Sojuszu i podkreślili, że atak na jednego sojusznika to agresja na całą organizację.

Marszałek Sejmu w maju odbył dwie oficjalne wizyty: w Republice Czeskiej (23-24 maja) i w Szwecji (28 maja). W Pradze spotkał się m.in. z przewodniczącym Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radkiem Vondráčkiem i premierem Andrejem Babišem. Marszałek Izby apelował do czeskich partnerów o sprzeciw wobec przeniesienia środków unijnych z Europy Wschodniej do Południowej. W Sztokholmie Marka Kuchcińskiego przyjął król Karol XVI Gustaw. Marszałek Sejmu rozmawiał też ze swoim odpowiednikiem Urbanem Ahlinem.

Litewski parlament przyjęli deklarację upamiętniającą Konstytucję 3 maja (8 maja).

Czerwiec

W hiszpańskim Santiago de Compostela obradowało VI Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne (24-25 czerwca). Sejm reprezentowali wicemarszałkowie Izby Beata Mazurek i Ryszard Terlecki a także szef Kancelarii Sejmu.

Potwierdzeniem dobrych relacji parlamentarnych między Polską a Niemcami było drugie w tym roku spotkanie szefów izb poselskich obu państw. Marek Kuchciński i Wolfgang Schäuble tym razem rozmawiali w Warszawie. M.in. o pogłębieniu współpracy parlamentarnej oraz bieżących wyzwaniach Unii Europejskiej

Gościem Marszałka Sejmu był przewodniczący czeskiej Izby Poselskiej Radek Vondráček (9 czerwca). Politycy byli zgodni co do potrzeby dalszego rozwijania współpracy między obu parlamentami.

W czerwcu na X sesji zebrali się członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy (12 czerwca). W obradach uczestniczył wicemarszałek Terlecki, który podkreślił konsekwencję Ukrainy w dążeniu do uczestnictwa w strukturach europejskich. W spotkaniu brała też udział wicemarszałek Mazurek.

Lipiec

W lipcu na Wiejskiej miały miejsce dwa doniosłe wydarzenia wpisujące się w trwające przez cały rok obchody 550-lecia Parlamentaryzmu RP. Delegacje z ponad 20 państw przyjechały, by wziąć udział w Szczycie Przewodniczących Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej EUROWAW2018 (12 lipca). „Łączą nas kwestie zasadnicze związane z bezpieczeństwem, rozwojem infrastruktury i komunikacji, polityką demograficzną czy programami socjalnymi. Jesteśmy też Europą wolnych narodów” – powiedział uczestnikom spotkania marszałek Kuchciński.

Zagraniczni goście uczestniczyli także w uroczystym Zgromadzeniu Narodowym w stołecznym Zamku Królewskim (13 lipca). Posłowie, senatorowie i zaproszeni przedstawiciele zagranicznych parlamentów wysłuchali orędzia prezydenta Andrzeja Dudy.

Lipcowe uroczystości były także okazją do odbycia przez Marszałka Sejmu i wicemarszałków szeregu rozmów dwustronnych.

W Kiszyniowie odbyła się V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii (23-24 lipca). Polskiej delegacji przewodniczył wicemarszałek Terlecki.

Sierpień

Pod koniec wakacji w Juracie na wspólnym posiedzeniu spotkały się prezydia Sejmu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej (29 sierpnia). Rozmawiano m.in. o współpracy parlamentarnej, infrastrukturze i komunikacji, a także przyszłości Unii Europejskiej. Sejm reprezentowali marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie Barbara Dolniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Mazurek, Ryszard Terlecki i Stanisław Tyszka.

Z przedstawicielami Izby Reprezentantów USA spotkał się w Sejmie Ryszard Terlecki. Wicemarszałek podkreślił, że Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem Polski.

Wrzesień

Jak zwykle na początku września wydarzeniem o skali wykraczającej daleko poza granice Polski było Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jego nieodłączną częścią jest konferencja Europa Karpat, zainicjowana przed laty przez Marka Kuchcińskiego (5-6 września).

Marszałek Sejmu ponownie odwiedził czeską Pragę, gdzie wziął udział w uroczystościach związanych z projektem „sPOLeCZne. Polsko-czeskie rocznice 1918–2018” (10 września) Marszałek Sejmu podkreślił, że oba narody tworzą wspólnotę celów i interesów.

Z kolei w Budapeszcie Marek Kuchciński uczestniczył w uroczystości odsłonięcia popiersia Józefa Piłsudskiego (26 września). Wizyta była kolejną okazją do potwierdzenia więzów przyjaźni łączących oba narody.

W budynkach Sejmu i Senatu obradował także V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (20-22 września). Zgromadzonych w Sali Plenarnej gości przywitał Marszałek Sejmu.

Październik

Nieformalne spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w słowackich Koszycach (13 października) było jednym z istotniejszych wydarzeń października. „Widzimy przyszłość Unii Europejskiej jako Unii solidarnych państw, Europy Ojczyzn jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł  II, a więc Europy która wspiera się wzajemnie w procesie polityki rozwoju” – powiedział marszałek Kuchciński po spotkaniu.

Częścią obchodów jubileuszu 550-lecia Parlamentaryzmu RP była wystawa w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W wernisażu uczestniczył Marszałek Sejmu (3 października).

W Rzeszowie Marek Kuchciński otworzył Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy (11 października).

Listopad

Najistotniejszym wydarzeniem listopada z punktu widzenia dyplomacji parlamentarnej była wizyta Marszałka Sejmu w Gruzji (5-6 listopada). Jej głównym punktem było podpisanie statutu Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji wspólnie z Iraklim Kobakhidze. W delegacji uczestniczyli też parlamentarzyści – członkowie zgromadzenia oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Przewodniczący obu izb wzięli też udział w uroczystym otwarciu Biblioteki Polskiej.

Marek Kuchciński uczestniczył także w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie (15 listopada).

Spotkanie Marszałka Sejmu z węgierskim odpowiednikiem László Kövérem w Krasiczynie (24 listopada) było kolejna okazją do rozmowy nt. współpracy obu parlamentów oraz wspólnych działań V4 w ramach UE.

Grudzień

Otwarcie wystawy z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej było głównym punktem grudniowej wizyty Marszałka Sejmu w Wilnie (19 grudnia). Marek Kuchciński przypomniał, że w 2019 r. obchodzić będziemy 450. rocznicę Unii Lubelskiej, która stanowi podstawę braterskich relacji polsko-litewskich przed wiekami.

W grudniu marszałek M.Kuchciński był też gościem uroczystej konferencji w węgierskim parlamencie poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości (8 grudnia). Przygotowana została ona z inicjatywy przewodniczącego L. Kövéra.

sejm.gov.pl

Wykaz wizyt zagranicznych Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego w Sejmie

w 2018 roku

 

Prezydenci / Premierzy:

 1. Prezydent Republiki Czeskiej, JE Pan Miloš ZEMAN
 2. Premier Węgier, Pan Viktor ORBÁN

Ambasadorowie akredytowani w RP:

 1. Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce – JE Pan Francisco Javier SANABRIA
 2. Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej – JE Pan Xu JIAN (koniec misji)
 3. Ambasador Republiki Austrii – JE Pan Werner ALMHOFER
 4. Ambasador Królestwa Szwecji – JE Pan Stefan GULLGREN
 5. Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej, JE Pan Liu GUANGYUAN
 6. Ambasador USA w RP – JE Pani Georgette MOSBACHER
 7. Nuncjusz Apostolski w RP, JE ks. abp. Salvatore PENNACCHIO

Ambasadorowie RP akredytowani za granicą:

 1. Ambasador – Stały Przedstawiciel RP w Brukseli – Pan Andrzej SADOŚ

Wizyty na szczeblu parlamentarnym:

 1. Przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, Pan Radek VONDRÁČEK
 2. Przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Marokańskiego,
  Pan Habib EL MALKI
 3. Przewodniczący Rady Państwowej Republiki Słowenii, Pan Alojz KOVŠCA
 4. Przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej, Pan VICTORAS PRANCKIETIS
 5. Przewodniczący Senatu Królestwa Hiszpanii, Pan Pío García-Escudero
  MÁRQUEZ
 6. Przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej, Pan Gérard LARCHER
 7. Przewodniczący Senatu Rumunii, Pan Călin POPESCU – TĂRICEANU
 8. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier, Pan LÁSZLÓ KÖVÉR

Wizyty na szczeblu ministrów:

 1. Minister Obrony Republiki Greckiej, Pan Panagiotis KAMMENOS
 2. Minister Spraw Zagranicznych Gruzji, Pan David ZALKALIANI

Inne wizyty:

 1. Pan Martin FEDOR, Przewodniczący Grupy Przyjaźni z Polską Rady Narodowej Republiki Słowackiej

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści