POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm: konferencja o zrównoważonym rozwoju w świetle rozwoju duchowego

Z inicjatywy prefekta Stolicy Apostolskiej ks. kard. Gerharda Müllera odbyła się międzynarodowa konferencja „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si”. Konferencja dotyczyła najważniejszych problemów świata, takich jak: brak dobrej wody, czystego powietrza, degradacja gleb, proces pustynnienia, głód, migracje, wykluczenie, bioróżnorodność i zmiany klimatyczne.

Konferencja miała miejsce w sali obrad Sejmu, gospodarzem był marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Swoje wystąpienie rozpoczął od przytoczenia słów papieża Franciszka. – Troska o środowisko oraz o ochronę stworzenia ma wymiar społeczny, o czym często zdarza się nam zapominać. Zwraca w ten sposób uwagę, jak bardzo niszczenie i degradacja środowiska naturalnego człowieka odbija się na samym człowieku – mówił marszałek.  Rozwój, który dokonuje się w świecie za sprawą człowieka – w rozmaitych wymiarach: postępu technicznego, gospodarczego, kulturowego – dla swej pełni wymaga zawsze rozwoju duchowego, za sprawą którego rozumny człowiek jest w stanie odpowiednio dysponować powierzonym mu środowiskiem i samemu odpowiedzialnie ograniczać swe możliwości – przekonywał Marek Kuchciński.

na-wyr

Ksiądz kard. zwrócił uwagę na fragment encykliki, w którym Ojciec św. pisze  o nawróceniu ekologicznym i zachęca do poważnego rozważenia kryzysu ekologicznego, który dotknął całą ludzkość. – Chodzi więc tutaj o rozporządzanie, które sprzyja spotkaniu z Chrystusem. Ma to na celu wyciągnięcie wszystkich konsekwencji niezbędnych do dobrych relacji, stosunków z innymi ludźmi, z otaczającym środowiskiem – powiedział prefekt.

do-t

Reprezentująca Prezydenta RP Małgorzata Sadurska mówiła, że encyklika „Laudato Si” nie ogranicza się do przypomnienia oczywistego faktu, iż od kondycji środowiska naturalnego zależą podstawy biologicznej egzystencji nas wszystkich. Omawia również duchowe, moralne i społeczne konsekwencje naszych wyborów dotyczących szeroko pojętego środowiska życia człowieka.

sa

Współinicjator konferencji minister środowiska prof. Jan Szyszko mówił o wielkiej szansie dla Polski, jaką daje nam porozumienie paryskie. Polska musi tę szansę wykorzystać.

ku045991

W imieniu premier Beaty Szydło list odczytał wicepremier Mateusz Morawiecki. Zwracał uwagę na potrzebę budowy nowej solidarności w obliczu kryzysu ekologicznego.

– Ojciec Święty podkreśla, że wszyscy musimy wspólnie odpowiadać na krzyk, zarówno ziemi, jak i ubogich. Dzisiejsza konferencja jest trafną odpowiedzią na wezwanie papieża, by ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety – mówił Morawiecki.

ku045891

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści