POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt dotyczący uzupełnienia zakresu zadań własnych gmin o zapobieganie bezdomności zwierząt; proponuje się, aby wyliczenie elementów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności miało charakter otwarty, a także, aby program ten mógł obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-312-2016/$file/8-020-312-2016.pdf

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści