POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Czy i komu potrzebne są Młodzieżowe Rady

O tym, czy w Polsce istnieje potrzeba powoływania i utrzymywania rad młodzieżowych, dyskutowali uczestnicy konferencji w Sejmie RP

List marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego do młodzieży

 

chciałbym podkreślić swoją ogromną radość z faktu, iż możemy gościć w polskim Sejmie liczne grono reprezentantów Młodzieżowych Rad oraz przedstawicieli samorządów i sektora pozarządowego. Witam serdecznie samych zainteresowanych oraz wszystkie osoby podejmujące dyskusję w poczuciu troski o losy młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie.

Temat dzisiejszego spotkania „Czy i komu potrzebne są Młodzieżowe Rady?”  jest istotny nie tylko dla tego pokolenia, ale również dla pozytywnego rozwoju całego naszego kraju. Inwestowanie w młodzież oznacza przecież budowanie silnej podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Musimy zatem wspólnie i, co ważne, skutecznie uczestniczyć w tym procesie, a zatem wciąż promować i tworzyć politykę młodzieżową.

Zdaję sobie sprawę i podkreślam to z całą odpowiedzialnością, iż musimy podjąć działania odpowiadające na potrzeby młodzieży i umożliwiające jej uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym na równi z innymi grupami społecznymi.

Działania państwa wobec młodzieży w tym obszarze nie powinny być jednak prowadzone bez porozumienia z młodymi ludźmi – dlatego za niezwykle potrzebną uważam naszą wspólną debatę nad funkcjonowaniem Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego i bardzo cieszę się, że w Sejmie powstał i aktywnie działa Parlamentarny Zespół, który wspiera ich działania.

Towarzyszy mi przy tym świadomość, iż wzmacnianie Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego stanowi bardzo ważny proces, ale czeka nas jeszcze sporo pracy, aby dobrze przygotować zintegrowaną politykę wobec młodych ludzi, wywodzącą się z ich potrzeb.

Dlatego też potrzebne są takie spotkania, jak to dzisiejsze. Wspólna dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk przynieść może wiele korzyści, a przede wszystkim pomoże określić zadania, które należy podjąć w tej niezwykle ważnej dla nas materii.

Młodzi ludzie z natury rzeczy są bardziej wnikliwymi obserwatorami życia codziennego, dostrzegają bardziej wyraźnie problemy, które również nam, dorosłym nie pozwalają na samozadowolenie. Ten młodzieńczy zapał, ta wrażliwość i zaangażowanie w podejmowaniu trudnych spraw są potrzebne krajowi.

To być może tu, wśród przedstawicieli Młodzieżowych Rad, znajdują się przyszli parlamentarzyści i ministrowie. Ludzie, którzy przejmą odpowiedzialność za losy Polski. Muszą być jednak do tego dobrze przygotowani. Albowiem gwarancją pomyślności Polski są ludzie o szerokich horyzontach. Kompetentni. Sprawni i odpowiedzialni. Rozumiejący potrzebę realizacji publicznych spraw i interesów. Twórczy, samodzielni, otwarci na świat.

W Sejmie, który jest zarazem twórcą i strażnikiem prawa, zdajemy sobie sprawę z rozlicznych problemów dotyczących młodego pokolenia i spraw, które je nurtują. Podołanie wszystkim zadaniom stawianym przed młodzieżą wymaga olbrzymiej pracy nie tylko samych zainteresowanych, ale wymaga też reform i zmian koniecznych dla jego prawidłowego rozwoju.

Wiem, że polski Parlament powinien i musi mieć w tym procesie swój udział. Dlatego podejmujemy działania w sferze finansowej, gospodarczej i społecznej. Zmieniająca się rzeczywistość wymaga bowiem od nas nowych rozwiązań legislacyjnych.

Młodzież jest naszą nadzieją – nadzieją Polski. Wierzymy, że potrafi aktywnie i konstruktywnie włączyć się w nurt życia samorządowego i państwowego. Stanowione przez nas prawo powinno to umożliwiać i ułatwiać.

Dlatego wszystkim, którzy podczas dzisiejszych obrad dzielić się będą swoimi przemyśleniami, nadziejami i oczekiwaniami, życzę naprawdę owocnej dyskusji i konstruktywnych wniosków, z których – zapewniam – będziemy korzystać podczas prac legislacyjnych nad polityką młodzieżową.

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści