POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 19. posiedzenia Sejmu

Odnotowany w ostatnim czasie wzrost liczby zakażeń koronawirusem oraz zachorowań na COVID-19 był głównym tematem zakończonego w czwartek (22 października) trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchali informacji rządu na temat stanu przygotowań państwa do drugiej fali pandemii oraz uchwalili ustawę ułatwiającą przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem choroby COVID-19.

Informacja Prezesa Rady Ministrów nt. stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem

W drugim dniu 19. posiedzenia premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili Sejmowi informację dotyczącą gotowości państwa do stawienia czoła drugiej fali koronawirusa. Szef rządu wskazał cztery główne linie obrony przed zakażeniami: stosowanie obostrzeń, takich jak obowiązkowe maseczki, przestrzeganie dystansu społecznego i reżim sanitarny; system ochrony zdrowia oraz kwarantanna; tworzenie dodatkowych łóżek szpitalnych dla chorych na COVID-19 oraz – w ostateczności – tymczasowych szpitali w miastach wojewódzkich. Z danych zaprezentowanych przez Premiera wynika, że w dniu przedstawiania informacji w systemie ochrony zdrowia dostępnych było 16 tys. łóżek dla chorych na COVID-19 (z czego wykorzystanych jedynie ok. 10 tys.), a stworzonych może zostać dodatkowych 13 tys.

Premier Morawiecki podkreślił, że rząd chce iść „drogą środka”: nie zamykać całkowicie gospodarki, ale też nie lekceważyć zagrożenia. Prezes Rady Ministrów poinformował też posłów o zamówionych i zakupionych przez rząd 3 milionach szczepionek na grypę. Dodał, że miałyby one być stosowane bezpłatnie u seniorów powyżej 70. roku życia. Przypomniał także o zaproponowanych przez rząd i uchwalonych przez Sejm „tarczach antykryzysowych”, które pozwoliły uratować 5 milionów miejsc pracy.

Sejm w głosowaniu przyjął informację rządu do wiadomości.

Nowelizacja niektórych ustaw dot. przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Sejm znowelizował kilkanaście ustaw, mających przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym wywołanym przez COVID-19. Jeden z kluczowych przepisów nowelizacji zakłada wzrost wynagrodzeń medyków skierowanych przez wojewodów do walki z pandemią. Otrzymają oni 200 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W tym celu Izba znowelizowała ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zwiększeniu dostępności opieki medycznej będą służyć także ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy, którzy kwalifikacje zawodowe uzyskali poza Unią Europejską. Do walki z pandemią będą mogli także zostać skierowani m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym.

Walczący z COVID-19 personel medyczny będzie zwolniony z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy lekarskie. Nie popełnią przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy w tych w szczególnych okolicznościach dopuszczą się czynu zabronionego, o ile nie był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

Nowelizując ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Sejm upoważnił Radę Ministrów do wydania rozporządzenia nakazującego zakrywanie nosa i ust w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach. Tym samym obowiązek noszenia maseczek lub innych środków ochrony zyskał wyraźną podstawę ustawową. Jego skuteczniejsze egzekwowanie umożliwi przepis przewidujący karanie grzywną lub naganą, osób które nie noszą maseczek, przyłbic bądź innych środków ochrony. Ponadto sprzedawca będzie mógł takim osobom odmówić sprzedaży towaru lub usługi, nie narażając się na karę za popełnienie wykroczenia.

Projekt ustawy dot. walki z epidemią był rozpatrywany łącznie z trzema innymi projektami poselskimi. W pierwszym z nich wnioskodawcy proponowali kompleksowe uregulowanie obowiązku korzystania z maseczek, masek lub kasków ochronnych w przestrzeni publicznej, druga z propozycji przewidywała przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 1500 zł medykom mającym bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, trzeci projekt dotyczył przywrócenia jednostkom samorządu terytorialnego możliwości dokonywania zakupów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych. Część propozycji zawartych w tych przedłożeniach znalazła się w ostatecznie uchwalonej ustawie.

Głosowanie ws. wyboru RPO

Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie została wybrana na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

tekst CIS

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści