POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Pierwsza rocznica Sejmu VIII kadencji

Za nami pierwszy rok zainaugurowanej 12 listopada 2015 r. VIII kadencji Sejmu, którego pracami kieruje marszałek Marek Kuchciński. W tym okresie odbyło się 29 posiedzeń plenarnych, trwających łącznie 78 dni. Izba uchwaliła 189 ustaw i podjęła 145 uchwał. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 2 099 głosowaniach.

Liczba projektów ustaw oraz uchwał wniesionych w VIII kadencji do Sejmu, którym nadano numer druku, wynosi odpowiednio 338 i 108. Autorami 168 projektów ustaw były grupy posłów, w 129 przypadkach swoje propozycje legislacyjne wniosła Rada Ministrów. 11 projektów to inicjatywy Senatu, 7 – komisji sejmowych, 16 – grupy co najmniej 100 tys. obywateli oraz 7  – prezydenta.

Posłowie pracowali również m.in. w komisjach sejmowych – odbyło się prawie 1,4 tys. posiedzeń komisji (stałych – 1 356, nadzwyczajnych – 29 i śledczych – 7). Obradowały także podkomisje, które zebrały się łącznie na 309 posiedzeniach.

Podczas posiedzeń Sejmu na mównicy sejmowej posłowie zabierali głos prawie 13 tys. razy. Wygłosili także pół tysiąca oświadczeń poselskich.

Dotychczas w VIII kadencji posłowie wnieśli 7 727 interpelacji do strony rządowej – najwięcej do: ministra zdrowia (1 047), ministra infrastruktury i budownictwa (1 109) oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (564). Wpłynęły też 1 243 zapytania poselskie. W pierwszym roku VIII kadencji na wniosek klubów lub grup posłów, na forum Sejmu rząd zaprezentował 25 informacji bieżących. Najwięcej informacji przedstawili: Prezes Rady Ministrów (7), minister zdrowia (4) oraz minister edukacji narodowej i minister rolnictwa i rozwoju wsi (po 3).

Wśród przykładów współpracy międzynarodowej Sejmu w pierwszym roku VIII kadencji można wymienić m.in. 19 spotkań marszałka Marka Kuchcińskiego z gośćmi z zagranicy (np. z szefami parlamentów Węgier, Ukrainy, Gruzji i Turcji, przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej,  prezydent Chorwacji). Na zaproszenie marszałka Sejmu zorganizowanych zostało też 8 wizyt przewodniczących lub innych przedstawicieli zagranicznych parlamentów w Polsce (np. spotkanie parlamentarne państw Europy Środkowo-Wschodniej „Solidarność i Suwerenność”, konferencje „Europa Karpat” w Krynicy, oficjalna wizyta szefa Izby Reprezentantów Bośni i Hercegowiny). Dyplomacja parlamentarna to także m.in. zainicjowanie przez Marka Kuchcińskiego debaty nad przyszłością UE w oparciu o projekt deklaracji Europa solidarnych państw, a także zaangażowanie w dyskusję o wzmocnieniu roli parlamentów narodowych. Marszałek Sejmu odbył też 13 wyjazdów zagranicznych (np. oficjalną wizytę na Węgrzech, spotkanie szefów parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Czechach, konferencja przewodniczących parlamentów UE w Luksemburgu).

Na koniec pierwszego roku VIII kadencji w klubach: Prawo i Sprawiedliwość jest 234 posłów, Platforma Obywatelska – 133, Kukiz ’15 – 36, Nowoczesna – 30, Polskie Stronnictwo Ludowe – 16. Natomiast do kół: Europejscy Demokraci i Wolni i Solidarni należało odpowiednio 4 i 3 posłów, a 4 posłów jest niezrzeszonych.

Przypadków wygaśnięcia mandatu poselskiego i objęcia go przez inne osoby było 10. To np. posłowie, którzy uzyskali mandat europosła (2), powołani na członka Rady Polityki Pieniężnej (1), wybrani na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (1). Dwóch posłów VIII kadencji zmarło – Artur Górski i Tomasz Tomczykiewicz.

W 460-osobowej Izbie na koniec pierwszego roku VIII kadencji zasiada 331 mężczyzn i 129 kobiet.

Średnia wieku posła VIII kadencji to 51 lat. Najstarszym posłem jest Andrzej Smirnow (78 lat), natomiast najmłodszym – Łukasz Rzepecki (24 lata).

W pierwszym roku VIII kadencji Sejm przyciągnął ponad 121 tys. zwiedzających – w grupach zorganizowanych, a także tych, którzy przyszli odwiedzić Sejm we własnym zakresie. W ramach inicjatyw służących edukacji parlamentarnej dodatkowo gmach przy Wiejskiej podczas Nocy Muzeów zwiedziło ponad 6 tys. osób, a w trakcie dnia otwartego z okazji Narodowego Święta Niepodległości przeszło 3 tys. osób.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści