POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu podczas szczytu NATO: Parlamenty państw członkowskich mają do odegrania ważną rolę w procesie wzmacniania Sojuszu. Zadaniem kluczowym jest usprawnienie procedur decyzyjnych

W Sejmie RP odbyła się wiosenna sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Jak podkreślił marszałek Sejmu, zebrano się, by ocenić sytuację polityczną i sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa oraz określić zadania na przyszłość, co stanowić będzie nasz wkład do lipcowego szczytu Sojuszu.

Według Kuchcińskiego analiza stanu bezpieczeństwa wspólnoty atlantyckiej nie napawa optymizmem. – W wielu regionach powróciły tradycyjne wojskowe zagrożenia, a obecnie tę listę „wzbogacają” nowe, o charakterze hybrydowym oraz w sferze cyberbezpieczeństwa. Zauważamy je wyraźnie na wschodniej flance Sojuszu – powiedział.

Marek Kuchciński zaznaczył, że parlamenty państw członkowskich mają do odegrania ważną rolę w procesie wzmacniania Sojuszu. – Na nas spoczywa obowiązek wspierania Go konkretnymi rozwiązaniami prawnymi i decyzjami budżetowymi. Zadaniem kluczowym w tym zakresie jest usprawnienie procedur decyzyjnych zarówno w Sojuszu jako strukturze, jak i na poziomie państwowym – powiedział.

Marszałek podkreślił, że w aktualnej sytuacji międzynarodowej niezbędna jest trwała obecność sił Sojuszu na jego wschodniej flance. – Dlatego z radością i nadzieją witamy decyzję Senatu Stanów Zjednoczonych z 24 maja br. o poparciu dla stałego stacjonowania brygady wojsk amerykańskich w Polsce – mówił Kuchciński.

Sejm RP Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając politykę państwa i rządu, podejmuje działania na rzecz wielopłaszczyznowej współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 2016 roku organizujemy konferencje Przewodniczących Parlamentów państw regionu. Obejmuje ona parlamenty państw będących członkami Sojuszu, aspirujących do uczestnictwa w Pakcie oraz pozostających poza nim.

Marszałek podkreślił, że drzwi do Sojuszu powinny być otwarte dla wszystkich państw europejskich, które podzielają wartości naszej wspólnoty oraz wyrażają wolę i gotowość przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa w Pakcie. Popieramy realizację sojuszniczych deklaracji wobec Ukrainy i Gruzji, bowiem pozostawanie tych państw poza Sojuszem zagraża jego stabilności.

Szczyt Parlamentarny NATO trwał od 25-28 maja. Debatowało kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich, a także z krajów stowarzyszonych oraz posiadających status obserwatora. – To bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia całego Sojuszu oraz Polski – podkreślił przewodniczący ZP NATO Paolo Alli. – Polska obchodzi w tym roku ważne rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości i 550-lecie polskiego parlamentaryzmu. To okazje, które nadają wyjątkowe znaczenie naszemu spotkaniu w Warszawie – zaznaczył. Włoski polityk podkreślił, że NATO zademonstrowało silną solidarność z Polską. Powiedział, że przystosowanie się do nowych wyzwań, które pojawiły się na Wschodzie, wzmocniło zdolności odstraszania i kolektywnej obrony. – Mamy kilka grup bojowych w krajach bałtyckich i w Polsce. Także obecność amerykańskiego kontyngentu jest wyraźną demonstracja naszej solidarności z Polską – podkreślił szef ZP NATO Paolo Alli. – Zdajemy sobie sprawę, że wschodnia granica Polski to wschodnia granica NATO. Solidarność to nie tylko puste słowo, lecz coś bardzo konkretnego i praktycznego – tłumaczył.

fot. Rafał Zambrzycki

RZ__1507 RZ__1542 RZ__1640

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści