POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Do zakresu działania Komisji należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej.

Aktualny skład Komisji   – 39 posłów

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści