POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

9. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

9. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniach 31 marca i 3 kwietnia 2020 roku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Obrady rozpoczną się 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IX kadencja

Porządek dzienny

9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 31 marca i 3 kwietnia 2020 r.

(wtorek i piątek)

Pytania w sprawach bieżących.

Informacja bieżąca.

___________________________________________________________

Porządek dzienny może być uzupełniony o ewentualne uchwały Senatu
do ustaw:

1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści